SÓC TRĂNG

Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

10:30:16 | 17/3/2020

Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Sóc Trăng có những đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

 

Góp phần quảng bá hình ảnh Sóc Trăng

Hiện tại, Sóc Trăng có 23 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông với tổng doanh thu năm 2019 đạt khoảng 1.600 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 164 điểm phục vụ bưu chính, chuyển phát; tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động khoảng 1.228.000 thuê bao, mật độ 93 thuê bao/100 dân; tổng số thuê bao internet khoảng 132.000 thuê bao, đạt 10 thuê bao/100 dân; tổng số trạm thu phát sóng thông tin di động là 1.162 trạm; tổng số trạm điều khiển thông tin di động là 3 trạm.

Cùng với tinh thần chung của cả nước về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trực tiếp vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt. Tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nền tảng cấp tỉnh đã được triển khai, hoàn thiện và đưa vào ứng dụng hiệu quả ở các cơ quan, hình thành môi trường làm việc hiện đại, công khai, minh bạch; góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, công tác thông tin tuyên truyền cũng được đặc biệt quan tâm. Sở TT&TT đã ban hành nhiều công văn, kế hoạch để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể nhân dân.

Năm 2019, thông tin đối ngoại cũng từng bước khẳng định được vai trò của mình trong hoạt động TT&TT với việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 4 lớp tập huấn tuyên truyền biển, đảo và 10 lớp tập huấn tuyên truyền thực hiện giảm nghèo về thông tin... Qua đó không chỉ quảng bá hình ảnh một Sóc Trăng năng động, thân thiện, giàu tiềm năng đang vững bước trên con đường phát triển, hội nhập mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện về chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế giữa Sóc Trăng với các địa phương, giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Huy động nguồn lực xây dựng Chính quyền điện tử

Bước vào xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Sóc Trăng, quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TT&TT tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có; nâng cấp, chuẩn hóa các hệ thống thông tin đã xây dựng trước đó cho phù hợp với kiến trúc CQĐT; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo kiến trúc CQĐT mà tỉnh chưa triển khai.

Theo tinh thần đó, Sở TT&TT đã triển khai xây dựng CQĐT tỉnh Sóc Trăng đạt nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể đã nâng cấp, chuẩn hóa các hệ thống: cổng thông tin điện tử; thư điện tử; một cửa điện tử; cổng dịch vụ công của tỉnh phù hợp với kiến trúc CQĐT phiên bản 1.0. Xây dựng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Hệ thống Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành; Hệ thống Báo cáo trực tuyến; Nền tảng chia sẻ, tích hợp liên thông cấp tỉnh (LGSP)…; triển khai Trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh (SOC). Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Tài nguyên Môi trường; Giáo dục; Y tế; Dân tộc - Tôn giáo. Hiện tại, tất cả các hệ thống thông tin này đều được sử dụng đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã; riêng Hệ thống Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành, Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh đã được liên thông 4 cấp, từ Trung ương đến cấp xã.

Về hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng – ông Dương Văn Nhân cho biết xây dựng và phát triển CQĐT là một nhiệm vụ lâu dài, liên tục, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang bước vào công cuộc chuyển đổi số thì CQĐT tiếp tục được phát triển thành Chính quyền số. Trước mắt trong năm 2020, Sở TT&TT sẽ tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin chuyên ngành, hoàn thiện nền tảng chia sẻ tích hợp dữ liệu liên thông cấp tỉnh (LGSP). Phấn đấu trong năm 2020, tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cấp tỉnh đều được kết nối liên thông từ Trung ương đến địa phương thông qua nền tảng chia sẻ tích hợp dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và cấp quốc gia (NGSP). Theo ông Nhân, để hoàn thành mục tiêu trên, bên cạnh nỗ lực của ngành TT&TT, rất cần huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp viễn thông - CNTT trên địa bàn cùng tham gia xây dựng, phát triển CQĐT tỉnh Sóc Trăng, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP đề ra.

 

Đức Bình (Vietnam Business Forum)