QUẢNG TRỊ

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

10:48:22 | 4/5/2020

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số kết quả quan trọng. 100% các cơ quan nhà nước (CQNN) trên địa bàn tỉnh triển khai hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc và hệ thống gửi nhận văn bản; hệ thống thư điện tử công vụ; chữ ký số, thư điện tử công vụ. Các cơ quan đều có kết nối internet băng rộng, triển khai và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng, có hệ thống phần mềm diệt virus và phần mềm giám sát an toàn thông tin của BKAV giúp đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan hành chính trong huyện cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu triển khai ứng dụng, sử dụng phần mềm cho cán bộ công chức. 100% cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện, hơn 80% cán bộ công chức cấp xã được trang bị máy tính phục vụ công việc. Tỷ lệ máy tính các CQNN có kết nối mạng internet ước đạt trên 97% (trừ số máy tính của cán bộ kế toán và máy tính của một số cán bộ chuyên soạn thảo văn bản quan trọng, có tính chất mật). 100% CQNN cấp tỉnh và cấp huyện, trên 60% xã có mạng nội bộ LAN kết nối internet qua các đường truyền tốc độ cao. Tỷ lệ CQNN cấp tỉnh và cấp huyện có kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đạt 100%.

Việc ứng dụng CNTT trong tổ chức, doanh nghiệp (DN) được triển khai tích cực, đồng bộ, trong đó có việc thực hiện khai thác phần mềm một cửa điện tử đem đến nhiều tiện ích cho các tổ chức, DN và người dân. Các hồ sơ được xử lý công khai, minh bạch và nhanh chóng, giúp tiết kiệm kinh phí, thời gian và công sức của nhân dân. Hệ thống một cửa điện tử đã được triển khai đồng bộ, liên thông tại các CQNN trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ https://motcuadientu.quangtri.gov.vn. Theo số liệu thống kê tại địa chỉ https://dichvucong.quangtri.gov.vn, tính đến ngày 05/3/2019, các CQNN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 8.140 hồ sơ, trong đó có 811 hồ sơ được tiếp nhận qua mạng. Cổng giao tiếp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tỉnh Quảng Trị hiện đang được triển khai tại địa chỉ http://dichvucong.quangtri.gov.vn. Tính đến ngày 05/3/2020, Cổng giao tiếp DVCTT tỉnh Quảng Trị đã cung cấp được 312 DVCTT mức độ 1; 1.190 DVCTT mức độ 2; 111 DVCTT mức độ 3 và 90 DVCTT mức độ 4. Qua đó góp phần hiệu quả vào việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân, tổ chức và DN.

Nguồn: Vietnam Business Forum