QUẢNG TRỊ

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách

10:51:40 | 4/5/2020

Trong bối cảnh kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng còn nhiều khó khăn,  do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh nên năm 2019 nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, hoặc chỉ tồn tại trên danh nghĩa, việc thanh toán tiền nợ thuế chậm. Mặt khác doanh nghiệp ở Quảng Trị chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, số thu thiếu ổn định, tăng trưởng rất thấp. Một số doanh nghiệp trọng điểm có giao dự toán cao nhưng số nộp trong năm thấp làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện dự toán năm 2019.   

Vượt qua những khó khăn, thách thức, cán bộ công chức - người lao động (CBCC-NLĐ) Cục Thuế Quảng Trị đã nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý là 2.769.838 triệu đồng, đạt 125,8% so với dự toán pháp lệnh, 107,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 116,1% so với cùng kỳ năm 2018. Có 11 khoản thu vượt dự toán; 100% các chi cục Thuế hoàn thành dự toán trước thời hạn.

Một trong số những kết quả nổi bật trong năm 2019 của Cục Thuế là tổ chức sáp nhập lại bộ máy theo mô hình chi cục thuế khu vực, cơ cấu bộ máy tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế; hệ thống khai thuế điện tử được triển khai tại các chi cục thuế một cách đồng bộ, tích cực truy thu thuế, thu hồi nợ đọng nên đã hoàn thành tốt kế hoạch thu ngân sách.

Năm 2020 HĐND tỉnh giao dự toán cho Cục Thuế Quảng Trị là 2.950 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề đối với ngành thuế của một tỉnh nghèo, thuần nông, nguồn thu chưa phát triển. Khối các doanh nghiệp Quảng Trị đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) nhỏ lẻ, không tập trung, nằm rải rác trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố. Mặt khác ngay từ đầu năm, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp và hộ SXKD; mức độ tiêu thụ sản phẩm của đối tác và người tiêu dùng giảm nghiêm trọng, nhất là các lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn...

Đứng trước những khó khăn trên, CBCC - NLĐ ngành Thuế Quảng Trị đang tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2020.

Nguồn:  Vietnam Business Forum