KIÊN GIANG

Những thành tựu khởi sắc sau gần 10 năm xây dựng Nông thôn mới

14:19:16 | 25/6/2020

Qua gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Kiên Giang đã gặt hái được nhiều thành tựu khởi sắc, góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Kiên Giang có 78/117 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 66,67%); có 1 huyện (Tân Hiệp) đạt chuẩn NTM; bình quân toàn tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã. Đến nay có 9 huyện, thành phố cơ bản đạt từ 50% số xã đạt chuẩn trở lên, trong đó có 5 huyện, thành phố có 100% xã đạt chuẩn.

Tổng kết giai đoạn 2010-2020, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh là 29.186 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình 744,36 tỷ đồng (chiếm 2,58%), còn lại là vốn lồng ghép, vay tín dụng, nhân dân và doanh nghiệp đóng góp. Nguồn vốn này được tỉnh sử dụng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, công trình điện, các cơ sở hoạt động văn hóa, giáo dục...; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện chất lượng đời sống dân cư nông thôn.

Xác định hạ tầng giao thông là yếu tố nền tảng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng NTM, thời gian qua Kiên Giang luôn dành ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. Đến nay có 100% xã trong đất liền có đường ô tô đến trung tâm; đường ấp - liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; hệ thống đường nội xã, liên ấp đã hoàn thành cứng hóa. Hệ thống thủy lợi cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp và xây mới, đã cơ bản hoàn chỉnh và đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của dân cư. Hệ thống điện được đầu tư xây dựng mở rộng; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 99,05%, đạt so với kế hoạch 2020 (99%). Hệ thống điện - đường - trường - trạm được đầu tư phát triển đồng bộ đã hỗ trợ lẫn nhau, tạo diện mạo nổi bật cho nông thôn tỉnh nhà; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Các chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, phát triển kinh tế tập thể... cũng được chú trọng đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất và thu nhập của người dân nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác ứng dụng, chuyển giao giống mới, kỹ thuật canh tác, quy trình sản xuất thích ứng hơn với biến đổi khí hậu được tỉnh đẩy mạnh; các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cũng được tăng cường áp dụng; nhiều cánh đồng lớn trên lúa, vùng nuôi tôm tập trung với quy mô lớn dần hình thành. Phong trào kinh tế hợp tác- hợp tác xã (HTX) cũng từng bước phát triển. Toàn tỉnh hiện có 320 HTX với 28.611 thành viên tham gia. Bên cạnh phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, các HTX còn thực hiện liên kết hợp tác trong sản xuất, ứng dụng đồng bộ các giải pháp về khoa học kỹ thuật giúp bà con xã viên tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh cũng quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân nông thôn. Hàng năm công tác giải quyết việc làm đều đạt và vượt kế hoạch (từ 35.000-40.000 lao động/năm). Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn được nâng cao, đạt 46,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,57 lần so với năm 2015.

Gần 10 năm qua Kiên Giang không có nợ đọng trong xây dựng NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,14% theo chuẩn nghèo đa chiều. Chính quyền các cấp được củng cố, hoạt động có hiệu quả hơn, tạo được niềm tin trong nhân dân; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây cũng là nền tảng vững chắc, là động lực thúc đẩy tỉnh nhà tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2025 Kiên Giang có ít nhất 1 huyện NTM kiểu mẫu, 100 xã đạt chuẩn NTM, 30 xã NTM nâng cao và 5 xã NTM kiểu mẫu.

Nguồn:  Vietnam Business Forum