QUẢNG BÌNH

Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình: Thực hiện công tác thu, chi ngân sách hiệu quả

09:59:17 | 29/7/2020

Trong những năm gần đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, phục vụ tốt hơn trong công tác thu, chi ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.


Ông Phạm Hồng Tam, Giám đốc KBNN tỉnh Quảng Bình

Ông Phạm Hồng Tam - Giám đốc KBNN tỉnh Quảng Bình cho biết: Cùng với sự ra đời của hệ thống KBNN, ngày 1/4/1990, KBNN tỉnh được thành lập. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức KBNN Quảng Bình không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng. Tính đến ngày 1/4/2020, KBNN tỉnh có 5 phòng nghiệp vụ, 8 KBNN huyện với 162 công chức.     Cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn ngày càng đồng bộ; các hoạt động nghiệp vụ cơ bản đã được tin học hóa, từng bước ổn định, phát triển toàn diện, bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn chính trị do Đảng, Nhà nước giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Đồng thời nâng cao chất lượng quản lý và điều hành tài chính, ngân sách của chính quyền các cấp.

Quy mô thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tăng qua các thời kỳ, đến năm 2019 thu ngân sách đạt 5.622 tỷ đồng, tăng 135 lần so năm 1990 (41,7 tỷ đồng). KBNN đã phối hợp tích cực với các cơ quan thu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN hằng năm, đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời và hạch toán chính xác số thu cho ngân sách các cấp. Đối với nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, KBNN thường xuyên hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát. Chất lượng kiểm soát chi NSNN ngày càng nâng cao, đảm bảo các khoản chi NSNN đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định của Nhà nước.

Về quản lý ngân quỹ KBNN và huy động vốn cho NSNN, KBNN làm tốt công tác quản lý, điều hành ngân quỹ trong toàn hệ thống, luôn đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch. Về công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính, hầu hết các hoạt động nghiệp vụ KBNN đã và đang được tin học hóa, hiện đại hóa như: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); Dự án hiện đại hóa thu NSNN và tổ chức phối hợp thu với các ngân hàng thương mại; thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại và tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng với NHNN.

Bên cạnh đó, KBNN thường xuyên quan tâm và chú trọng công tác cải cách hành chính, coi đây là khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản và giảm thiểu thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch của khách hàng. Triển khai có hiệu quả ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi đối với đơn vị sử dụng ngân sách.

Đầu năm 2019, KBNN tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giao nhận, xử lý hồ sơ chứng từ thanh toán, qua đó khách hàng không phải đến kho bạc giao nhận hồ sơ, chứng từ giấy mà được thay thế bằng việc giao nhận hồ sơ chứng từ điện tử qua mạng internet. Các tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày tại bất cứ đâu có kết nối internet, việc thực hiện ký số trên dịch vụ công trực tuyến đã hạn chế rủi ro trong thanh toán như giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của đơn vị do kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt bằng chữ ký số; thông tin thanh toán được bảo mật, an toàn…

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, chức năng của KBNN không ngừng hoàn thiện và mở rộng. Ngoài chức năng truyền thống là quản lý quỹ NSNN và huy động vốn thì KBNN được giao bổ sung 2 chức năng quan trọng là tổng kế toán Nhà nước và quản lý ngân quỹ Nhà nước.

Nguồn: Vietnam Business Forum