CẦN THƠ

Bước tiến về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ tại Cần Thơ

10:10:58 | 23/9/2020

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1/8/2016 của Thành ủy Cần Thơ về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN), lĩnh vực KH&CN của Cần Thơ đã có có sự chuyển biến với nhiều thành tựu quan trọng. Đây là tiền đề ngành KH&CN thành phố bứt phá, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.


Công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ mới tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Cần Thơ

Nâng tầm vai trò KH&CN

Trong giai đoạn 2016-2019, Cần Thơ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để tăng cường tiềm lực cho phát triển KH&CN; đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong các doanh nghiệp; nghiên cứu khoa học được định hướng ứng dụng thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; phát triển thị trường và các dịch vụ KH&CN; tăng cường liên kết, hợp tác trong và ngoài nước. Đồng thời, huy động và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, xây dựng TP Cần Thơ thành trung tâm đầu mối về KH&CN cho ĐBSCL.

Ngân sách nhà nước đầu tư cho KH&CN ngày càng cao. Tổng mức đầu tư trong 3 năm: 2017, 2018 và 2019 là 246,35 tỉ đồng. Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ, thúc đẩy ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN,…

Kế hoạch hỗ trợ phát hệ triển sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ đến năm 2025 đã tạo môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. UBND thành phố đã ban hành “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020” nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN có tiềm năng chuyển sang loại hình doanh nghiệp KH&CN.

Hỗ trợ khởi nghiệp và hội nhập quốc tế

Hoạt động KH&CN của Cần Thơ đã có chuyển biến sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu như công tác xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; phát triển thị trường và dịch vụ KH&CN; hợp tác, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,… Trong đó, phát triển thị trường và dịch vụ KH&CN đang là thế mạnh nổi bật với nhiều thành tựu, hoạt động nghiên cứu chú trọng tính ứng dụng vào thực tiễn và hiệu quả thiết thực.

Ngành KH&CN thành phố đã tham gia các hội chợ và triển lãm quốc tế, sàn giao dịch công nghệ để giới thiệu những thành tựu, sản phẩm KH&CN của địa phương, ký kết với các đơn vị trong và ngoài nước,… Đồng thời tổ chức thành công nhiều sự kiện tầm quốc gia, quốc tế nhằm phát triển thị trường KH&CN.

Từ tháng 10/2018, Điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ đã đi vào hoạt động. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu để phát triển các loại hình tổ chức trung gian của thị trường KH&CN, thúc đẩy hoạt động ứng dụng, xúc tiến chuyển giao và đổi mới công nghệ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp, chất lượng và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Nơi đây trưng bày khoảng 100 sản phẩm và 20 quy trình công nghệ; trong năm 2019 đã tư vấn khoảng 70 lượt khách hàng (doanh nghiệp, hộ sản xuất) về các công nghệ: xử lý mùi, máy sấy, xử lý nước cấp, nước uống, đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu…

Cần Thơ đã phát triển dịch vụ KH&CN với thế mạnh là hoạt động thử nghiệm, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị công nghệ cao của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm). Các phòng thí nghiệm của trung tâm được công nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 và được 6 Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định phục vụ quản lý chất lượng Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trung tâm còn thực hiện các dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp trong kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa ở 8 lĩnh vực: nông sản - thủy sản, thực phẩm, phân bón - hóa chất, dầu khí, môi trường, xây dựng, điện - điện tử và cơ khí - hàng tiêu dùng.

Từ giữa năm 2017, trung tâm là một trong những đơn vị tiên phong của cả nước thực hiện hiệu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định bắt buộc của Bộ Y tế. Trước đây, các doanh nghiệp ở ĐBSCL phải đưa sản phẩm lên các đơn vị chứng nhận ở TP Hồ Chí Minh, từ lúc Trung tâm được đầu tư thiết bị công nghệ cao đã thực hiện được dịch vụ này đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí đi lại.

Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH&CN Cần Thơ cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu thành phố tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo song song với thị trường KH&CN của thành phố và vùng ĐBSCL. Ưu tiên đầu tư chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm để hỗ trợ. Từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp thông qua các Chương trình, Dự án: “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ”, “Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”, “Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp”, “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”…

Ngọc Tùng (Vietnam Business Forum)