VĨNH PHÚC

BQL KCN Vĩnh Phúc: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ tuyển dụng lao động và phổ biến các chính sách hỗ trợ đầu tư

10:59:50 AM | 13/11/2020

Ngày 12/11, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Yên Bái tổ chức “Hội Nghị tuyên truyền, hỗ trợ tuyển dụng lao động và phổ biến các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc” đến các doanh nghiệp. Đồng chí Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Vũ Kim Thành cho biết: Những năm qua, Vĩnh Phúc luôn chủ động, đồng hành tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các nhà đầu tư, quan tâm tốt các nhà đầu tư hiện tại, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc… tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch. Trong đó, vấn đề đáp ứng đủ nguồn lực lao động cho các doanh nghiệp được tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm.

Hiện nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các khu công nghiệp Vĩnh Phúc là 371 dự án gồm 65 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 15.100 tỷ đồng và 306 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 4.300 triệu USD; giải quyết việc làm cho gần 10 vạn lao động, trong đó lao động trong tỉnh chiếm khoảng 70%, còn lại là lao động ngoài tỉnh.

Dự báo giai đoạn 2021-2025, mỗi năm có khoảng 50-70 doanh nghiệp mới và doanh nghiệp điều chỉnh mở rộng sản xuất, nhu cầu cần tuyển mới từ 7.000 - 9.000 lao động, lao động của Vĩnh Phúc chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu, còn thiếu khoảng 30% lao động (khoảng 2.500 lao động). Trong khi đó, Yên Bái có nguồn lao động dồi dào.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái thu thập thông tin, dự báo cung - cầu lao động dài hạn; rà soát, thống kê số lao động trong độ tuổi có nhu cầu tìm việc làm để phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn, tuyển dụng lao động.

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm tạo việc làm mới, nâng cao nguồn thu nhập cho người lao động; tổ chức hội chợ việc làm thu hút người lao động trên địa bàn tham gia tìm hiểu, phỏng vấn, ứng tuyển các vị trí doanh nghiệp cần tuyển dụng, góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)