THÁI NGUYÊN

BQL các KCN Thái Nguyên: Đổi mới, sáng tạo để hỗ trợ nhà đầu tư tốt hơn

15:50:37 | 30/11/2020

  

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, đúng hướng hiệu quả của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên (Ban quản lý) đã từng bước đổi mới, sáng tạo, có nhiều giải pháp triển khai nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Tập trung xây dựng và phát triển các KCN


Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng Ban quản lý
các khu công nghiệp Thái Nguyên

Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng Ban quản lý cho biết: “Nhằm phấn đấu phát triển Thái Nguyên thành trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực phía Bắc, thời gian qua Ban quản lý đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trong đó chú trọng thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến; phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển các KCN, tạo quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút đầu tư. Công tác xây dựng và phát triển các KCN chuyển biến tích cực”.

Tính đến nay, 6/6 KCN đã có quy hoạch chi tiết theo tỉ lệ 1/500 được UBND tỉnh phế duyệt, 5/6 KCN đã đi vào hoạt động với tổn số 236 dự án (119 dự án FDI và 117 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 8.438 triệu và 15.611 tỷ đồng. Doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN  hàng năm đạt gần 31 tỷ USD và gần 8.900 tỷ đồng. Tạo việc làm ổn định cho trên 98 ngàn lao động.

 Ban quản lý đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo bao phủ 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính rút ngắn quy trình, thời gian và thành phần hồ sơ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp KCN. Hàng năm, chỉ số cải cách hành chính của Ban Quản lý đều được UBND tỉnh, các nhà đầu tư đánh giá cao và xếp trong tốp đầu của tỉnh. Ngoài ra Ban cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số vào hoạt động công tác chỉ đạo điều hành, hỗ trợ và quản lý doanh nghiệp trong các KCN.

Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong hoạt động quản lý nhà nước về khu công nghiệp, Ban Quản lý luôn đồng hành với các hoạt động của doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp cũng được thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và hiệu quả.

Ban quản lý đã theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các KCN, kịp thời tổng hợp, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đồng thời, Ban quản lý luôn phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan đáp ứng yêu cầu cung ứng điện, nước, công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào, đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ban quản lý cũng đã đổi mới công tác thanh kiểm tra theo hướng giảm tần xuất, số lượng hoạt động thanh kiểm tra nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp KCN hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ thực hiện thanh kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng Ban quản lý cho biết thêm: “Thời gian tới Ban sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để tạo quỹ đất sạch gắn với đầu tư hạ tầng đồng bộ tại các KCN để thu hút đầu tư. Đồng thời, đổi mới nâng cao chất lượng công tác vận động, xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài trên tinh thần chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn, có công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành các chuỗi giá trị nhằm vận động, xúc tiến hợp tác đầu tư cùng có lợi, tăng thu hút những dự án chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có sự lan tỏa, cũng như thúc đẩy hình thành và hỗ trợ triển khai hiệu quả các chuỗi dự án liên kết. Các dự án này sẽ là những hạt nhân gắn liền với thu hút các dự án công nghiệp phụ trợ để tạo ra các sản phẩm hoàn thiện hơn tại các KCN trên địa bàn tỉnh.”

Ban quản lý cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp bằng những giải pháp thiết thực hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chỉ số PCI góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biếu lần thứ XX Đảng bộ Thành phố tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn: Vietnam Business Forum