THÁI NGUYÊN

Ngành Công Thương Thái Bình: Sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó

13:52:16 | 22/6/2020

Những tháng đầu năm 2020, với quyết tâm vượt“bão Covid-19”, ngành Công Thương Thái Bình đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển công nghiệp, thương mại được giao, đóng góp quan trọng, quyết định vào tăng trưởng GRDP năm 2020 của tỉnh. Ngành đã tập trung các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh.

Ngay từ đầu năm, ngành đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động các doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, qua đó tạo khí thế mới, quyết tâm cao cho cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người lao động trong tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trong quý I/2020, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 16.453 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.852 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng quý năm 2019. Trong quý I năm 2020, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng cao so với cùng kỳ như: sản phẩm loa đã hoặc chưa lắp đặt vào hộp loa ước đạt gần 6.819 nghìn cái, tăng 52,7%; thức ăn gia súc ước đạt 25.588 tấn, tăng 46,7%; điện sản xuất ước đạt 688 triệu KWh, tăng 22,6%; sản phẩm Nitơrat Amoni ước đạt 50.769 tấn, tăng 21,7%.

Đến nay toàn tỉnh đã quy hoạch 12 khu công nghiệp (KCN), tổng diện tích đến năm 2020 là 2.511,13 ha và diện tích đến năm 2030 là 2.811,13 ha (Quyết định 3494/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh). Hiện có 7 KCN đã phê duyệt quy hoạch phân khu có diện tích 1.341,3 ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê để sản xuất kinh doanh là 369,29 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 323,51 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 93,5%. Có 156 dự án đi vào hoạt động với vốn đầu tư thực hiện 16.896 tỷ đồng (đạt 84,85% vốn đăng ký), lao động sử dụng 55.316 người. Trên địa bàn tỉnh đã quy hoạch 50 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích là 2.578,6 ha; có 43 cụm công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 2.283,6 ha trong đó 42 CCN đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích là 1.688,25 ha (trong đó diện tích đất công nghiệp là 1.240,08 ha), diện tích đất đã cho thuê là 399,35 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 32,2% đất công nghiệp cho thuê. Hiện có 301 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 7.831 tỷ đồng, số lao động đăng ký sử dụng là 74.638 người, đang có 242 dự án đi vào sản xuất, 27 dự án đang xây dựng. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 4.985 tỷ đồng (đạt 63,66% vốn đăng ký), sử dụng khoảng 30.450 lao động.

Hiện nay ngành cũng tham mưu UBND tỉnh thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch bệnh CoVID-19. Thực hiện cung cấp thông tin xuất nhập khẩu hàng thủy sản sang thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; thông tin tới các doanh nghiệp về tình hình thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai. Bên cạnh đó, theo dõi tình hình hoạt động, kịp thời tham mưu cho tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư, đặc biệt các dự án lớn như: Dự án khai thác thử nghiệm than thuộc bể than Đồng bằng Sông Hồng; Trung tâm Điện lực Thái Bình; Nhà máy khí thấp áp; Nhà máy Amonitrat, dự án điện gió...

Nguồn: Vietnam Business Forum