BẮC KẠN

Thành phố Bắc Kạn: Tạo thuận lợi cho các công trình, dự án

9:25:48 AM | 23/8/2019

Thời gian qua, TP.Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tập trung giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các dự án triển khai trên địa bàn.


Ông Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND TP Bắc Kạn

Đẩy mạnh CCHC

Năm 2018, chỉ số cải cách hành chính TP.Bắc Kạn xếp 4/8 huyện thành phố. Ngay sau khi tỉnh công bố kết quả, UBND Thành phố đã họp và đánh giá lại kết quả xếp loại, đồng thời rà soát để tìm nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục. Thành phố đã họp và có sự chỉ đạo quyết liệt đến từng ban ngành chuyên môn và UBND các xã, phường để nâng cao năng lực của cán bộ công chức đặc biệt trong vấn đề giải quyết các TTHC cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân đảm bảo đúng thời gian và nâng cao năng lực giải thích cho đối tượng đến thực hiện nhiệm vụ hành chính. Đặc biệt, Thành phố đã phối hợp với Bưu điện tỉnh và giao cho Đoàn thanh niên để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, trong đó dịch vụ công đạt mức độ 3,4. Thành phố chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu, đồng thời định kỳ họp 01 lần/tháng và tổ chức họp bất thường để xử lý công việc, rà soát công việc sau khi được giao đảm bảo tiến độ không bị trễ.

Tập trung giải phóng mặt bằng

Những năm qua, TP.Bắc Kạn cũng tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, (GPMB), cụ thể như sau:

Thứ nhất, công khai tuyên truyền để bà con nhân dân nắm được chủ trương chung của Nhà nước về việc thu hồi đất để phục vụ cho các công trình phát triển kinh tế - xã hội và một số công trình khác.

Thứ hai, chỉ đạo bộ phận được giao nhiệm vụ tổ chức GPMB trong quá trình thực hiện đảm bảo minh bạch, công khai và khách quan, áp dụng đúng văn bản pháp luật theo quy định hiện hành, tránh tình trạng có những hành vi không đúng theo văn bản hay có sự sai lệch, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân và tạo ra dư luận không tốt.

Thứ ba, trong quá trình thống kê GPMB, Thành phố đảm bảo nguyên tắc áp dụng đúng văn bản, thực quyền; còn đối với một số nội dung mang tính đặc thù ngoài thẩm quyền thì Thành phố thường xuyên phối hợp với sở, ban ngành và báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh để đảm bảo quyền lợi cho người dân trong điều kiện có thể.

Thứ tư, trong công tác GPMB về phía Thành phố chưa có trường hợp nào bị xem xét xử lý trách nhiệm, tuy nhiên Thành phố xác định: nếu có trường hợp nào vi phạm dẫn đến ảnh hưởng lợi ích của người dân hoặc tiến độ triển khai dự án thì sẽ kiên quyết xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, UBND Thành phố cũng xin ý kiến thường trực Thành ủy chỉ đạo các khối đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu được mục đích của thu hồi đất để nâng cao hiệu quả công tác GPMB trên địa bàn.