BẮC KẠN

Tích cực tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai và môi trường

9:17:10 AM | 23/8/2019

Năm 2018, chỉ số tiếp cận đất đai tỉnh Bắc Kạn đạt 6,60 điểm (năm 2017 chỉ số này đạt 5,13 điểm) và là điểm số cao nhất trong 5 năm gần đây. Đạt được kết quả trên là nhờ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã chủ động rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai.


Ông Nông Văn Kỳ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn

Cụ thể, Sở đã báo cáo UBND tỉnh rút ngắn thời gian thẩm định nhu cầu sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn không quá 25 ngày, giảm chi phí 16,1%, tiết kiệm 72,7 triệu đồng/năm; cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 33 ngày xuống còn 20 ngày làm việc; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản xuống còn 14 ngày làm việc.

Việc cung cấp thông tin nhanh chóng minh bạch đến các doanh nghiệp cũng được quan tâm thực hiện. Đối với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh Bắc Kạn được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 09/5/2018, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 về việc công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất theo quy định. Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2016) của điều chỉnh quy hoạch của 7/8 huyện, thành phố và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện việc công bố công khai đúng quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận.

Để tiếp tục cải thiện chỉ số này trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra một số giải pháp như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, phần mềm một cửa điện tử tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính bảo đảm đúng thời gian quy định. Hướng dẫn các địa phương tuân thủ nghiêm ngặt quy định về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tạo mọi thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu cũng như thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn của tỉnh Bắc Kạn. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nhất là về giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức đã đủ điều kiện.

Ông Nông Văn Kỳ - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn cho biết: Bên cạnh tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, tỉnh Bắc Kạn rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong mọi lĩnh vực, nhất là những dự án đầu tư. Tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trước khi triển khai hoạt động đều phải lập hồ sơ về môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án khai thác khoáng sản). Trong quá trình thẩm định hồ sơ môi trường kiên quyết từ chối các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn tài nguyên, năng lượng, có nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường. Ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo. Các dự án khi đi vào hoạt động đều phải thực hiện đúng theo các cam kết trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt xác nhận, dưới sự kiểm tra, giám sát của UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.