BẮC KẠN

Pác Nặm đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông - lâm nghiệp

9:40:40 AM | 23/8/2019

Là huyện vùng cao với nền kinh tế chủ yếu là phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, trong những năm qua, Pắc Nặm đã chỉ đạo các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, nâng cao đời sống nhân dân.

Trước đây, người dân sản xuất theo tập quán canh tác cũ, lạc hậu với năng suất thấp, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hạn chế, chủ yếu canh tác đất một vụ. Với sự nỗ lực của các cấp, ngành trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, nhận thức của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện về sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng vụ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhiều nơi, nhân dân đã biết khai thác diện tích đất một vụ có khả năng sản xuất 2 vụ; khai hoang mở rộng diện tích gieo trồng; gieo trồng đúng khung thời vụ; áp dụng khoa học vào sản xuất… Chính vì vậy, trong những năm qua, diện tích và sản lượng lương thực có hạt của huyện Pác Nặm đều tăng.

Với diện tích đất lâm nghiệp khá lớn, bên cạnh việc phối hợp với các sở, ngành xây dựng dự án; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện trồng rừng, huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất một số loại cây trồng có thế mạnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó nổi bật là: Vùng sản xuất cây mận sớm với diện tích gần 300ha tại các xã Nghiên Loan, Xuân La, Bằng Thành, Giáo Hiệu; Vùng trồng cây gừng, nghệ với diện tích hơn 100ha tại các xã Xuân La, Cao Tân, Nhạn Môn; Vùng trồng cây đậu tương tại xã Cổ Linh, Cao Tân, Công Bằng; Vùng trồng cây lê tại xã Bộc Bố... Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung phát triển chăn nuôi trâu bò vỗ béo, trâu bò sinh sản tại các xã Nghiên Loan, Bộc Bố, Nhạn Môn và Công Bằng.
Pắc Nặm có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi đại gia súc; đặc biệt là có nhiều chợ trâu, bò như: Chợ trâu, bò Nghiên Loan, chợ Bộc Bố, chợ Công Bằng… Đây chính là lợi thế cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa, không chỉ thu hút các hộ dân trong huyện với các hộ chăn nuôi ngoài huyện, tỉnh về trao đổi, mua - bán; tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Tuy đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ song tại một số nơi, việc sản xuất của người dân còn mang tính tự phát, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi chưa cao. Do vậy, thời gian tới, Pác Nặm tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các cấp, các ban ngành đoàn thể huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người dân về chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ đó cơ cấu lại hệ thống tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với người dân; phát triển các hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đối với các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ tập huấn, khuyến nông và các dịch vụ tư vấn nhằm nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch các mặt hàng nông sản cho nông dân.