BẮC KẠN

Huyện Chợ Mới: Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

9:39:11 AM | 23/8/2019

Thực hiện chủ trương, nghị quyết của tỉnh Bắc Kạn, trong thời gian gần đây, chính quyền huyện Chợ Mới đã tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế; thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị gia tăng.

Năm 2018 thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, huyện Chợ Mới đã đăng ký sản phẩm nông nghiệp dự thi và có 5 sản phẩm đạt 3 sao (Shan tuyết Khau Booc của Hợp tác xã (HTX) Bản Cháo; Bún Khô của HTX 20/10; Trà mướp đắng rừng, Chè búp khô của HTX Thanh niên Như Cố; Mật ong của HTX Thành Đạt), các sản phẩm này đã được các thị trường trong và ngoài tỉnh tiếp nhận, bao tiêu sản phẩm. Trong năm 2019, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký tham dự chương trình, đã có 15 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia với 18 sản phẩm. Hiện nay UBND huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là cơ quan chủ trì hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ sản phẩm để dự thi vào cuối năm. Đến 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện có 36 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, trong đó có 6 HTX và 1 hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) và sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP.

Đối với từng loại cây trồng cụ thể, huyện đã định hướng quy hoạch vùng phát triển tập trung, ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ, khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất như hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bằng các mô hình đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, về cây chè, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, từng bước thay thế bằng các giống chè có chất lượng cao, sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng. Hiện trên địa bàn có khoảng 740 ha; có 13 ha chè shan tuyết đã được cấp giấy chứng nhận VIETGAP tại thôn Bản Cháo, Thái Lạo xã Yên Cư. Với cây ăn quả có múi, năm 2018, huyện đã xây dựng Đề án quy hoạch phát triển sản xuất cây ăn quả có múi, năm 2019 triển khai thực hiện mô hình trồng Cam xã Đoài 50 ha theo chương trình của Sở Khoa học và Công nghệ, và hỗ trợ giống trồng hơn 30 ha theo chương trình của huyện. Trên địa bàn huyện còn có 220 ha cây mơ, trong đó có 139 ha cho thu hoạch, năm 2017 Công ty MISAKI đã xây dựng trụ sở tại KCN Thanh Bình, huyện đã tổ chức các buổi làm việc với nhân dân để tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết với cung cấp sản lượng mơ hàng năm cho Công ty. Năm 2019 huyện đã chỉ đạo tiếp tục trồng mới thêm diện tích. Ngoài ra, trong năm 2019, huyện ký kết hợp tác phát triển vùng nguyên liệu khoai tây với Viện sinh học nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH thực phẩm ORION VINA. Phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên triển khai thực hiện mô hình bí đỏ hồ lô an toàn 1,2 ha trên địa bàn thị trấn Chợ Mới... Đây là những kết quả cơ bản đạt được trong việc định hướng, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa giai đoạn 2016-2020, là động lực thúc đẩy cho nhân dân tích cực lao động sản xuất theo chuỗi giá trị và sản xuất nông sản an toàn.