YÊN BÁI

Đưa Yên Bái vào nhóm phát triển khá trong cả nước vào năm 2025

10:24:04 | 6/4/2021

Yên Bái đã đạt được “mục tiêu kép” trong năm vừa qua – phòng chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021 và nhiệm kỳ mới, đặc biệt là cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Yên Bái có tốc độ phát triển khá trong cả nước vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Vietnam Business Forum xung quanh nội dung này. Ngọc Tùng thực hiện.

Ông có thể chia sẻ đôi nét về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái năm 2020?

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, năm 2020, Yên Bái đã hoàn thành "mục tiêu kép” vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 24/32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (trong đó, 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch).

Trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước đều chậm lại, thậm chí còn có một số địa phương tăng trưởng âm thì tỉnh Yên Bái vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, đạt 5,41%, đứng thứ 4/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách đạt gần 3.600 tỷ đồng, là một trong 3 tỉnh của cả nước có số thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao.

Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội, bền vững, đã có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lũy kế toàn tỉnh hiện có 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 50% số xã toàn tỉnh). Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị đến nông thôn có nhiều đổi mới. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng; đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Với phương châm của năm 2020 “Tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, tỉnh Yên Bái đã rất nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; công khai, minh bạch hóa toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC); rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng, thành lập doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.   Trong năm 2020, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 66 dự án với tổng số vốn đăng ký là 4.488 tỷ đồng và 2,08 triệu USD.

Những kết quả trên đã thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội; khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Yên Bái phát triển nhanh và bền vững.

Bước vào năm 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với định hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, tỉnh Yên Bái đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gắn với tập trung đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trọng tâm là cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế.

Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực, trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao; Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng và khai thác hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh để ứng phó linh hoạt với thiên tai, bệnh dịch.

Thực hiện khâu đột phá phát triển chiến lược về “Tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025, tỉnh Yên Bái đang, sẽ triển khai những chương trình, đề án, giải pháp và hành động cụ thể nào, thưa ông?

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030, Ðảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những khâu đột phá. Từ đó, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của tỉnh, thu hút nhiều nguồn lực phát triển; đồng thời, tạo tiền đề để thực hiện khâu đột phá tiếp theo là thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang triển khai những chương trình, đề án cụ thể như: Chương trình hành động số 90-CTr/TU ngày 15/11/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; Chương trình hành động số 183-CTr/TU ngày 18/9/2019 cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;...

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 5 (mở rộng) đã thông qua 03 Nghị quyết chuyên đề, bao gồm: Nghị quyết về phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Cải cách hành chính là vấn đề then chốt nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xác định rõ yếu tố then chốt này, trong những năm tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Yên Bái thành vùng đất giàu đẹp, văn minh, có tốc độ phát triển khá trong cả nước vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Ông có chia sẻ, cam kết điều gì với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đang và sẽ đồng hành với sự phát triển của tỉnh Yên Bái?

Có thể nói rằng trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức sản xuất, tiếp cận thị trường; mạnh dạn đầu tư, đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ, chính sách đối với người lao động. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp cũng rất quan tâm và có những đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Tỉnh Yên Bái luôn ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời nhận thức rõ, cộng đồng doanh nghiệp là nhân tố rất quan trọng, góp phần rất lớn vào quá trình phát của địa phương.

Bước sang năm 2021, năm đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, chính quyền tỉnh Yên Bái mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục chia sẻ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh với lãnh đạo tỉnh, không ngừng đổi mới công nghệ để năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo về môi trường. Tăng cường liên kết sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội.

Yên Bái luôn sẵn sàng chào đón doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn và tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Về phía tỉnh, sẽ có những giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn. Tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, tích cực. Chủ động, nâng cao hiệu quả hỗ trợ, giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác cùng các doanh nghiệp xử lý tốt các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum