LẠNG SƠN

Huyện Văn Quan: Kinh tế có nhiều khởi sắc

10:24:59 | 10/5/2021

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Văn Quan tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách hằng năm vượt cao so với chỉ tiêu tỉnh giao, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 11,15% (mục tiêu: 8 - 9%). Trong đó, ngành nông lâm nghiệp tăng 10,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,11%; thương mại, dịch vụ tăng 11,42%. GRDP bình quân đầu người tăng từ 15,5 triệu đồng/người năm 2015 lên 33 triệu đồng/người/năm vào năm 2020 (mục tiêu 23 - 24 triệu đồng). Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 chiếm 34,55%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 24,15%, dịch vụ chiếm 41,3%.

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy mạnh. Ứng dụng khoa học công nghệ được tăng cường. Sản xuất nông nghiệp ổn định và phát triển, tổng diện tích gieo trồng duy trì khoảng 9000 ha/năm, tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 26,6 nghìn tấn (mục tiêu: 26,5 tấn). Tổng diện tích gieo trồng duy trì 9000 ha/năm, tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt trên 26,4 nghìn tấn. Trên địa bàn huyện, các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như: sản phẩm gạo Nhật, mật ong, rau vụ đông, cá lồng, rượu men lá… hiện nay đã trở thành sản phẩm hàng hóa phổ biến. Huyện đã tập trung xây dựng nhãn mác, xuất xứ hàng hóa để nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm, đến nay đã có 3 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể của hàng hóa là Rượu men lá Hữu Lễ, Cao khô Chợ Bãi, Trám đen; sản phẩm Mật ong Hòa Bình, Cá lồng Văn Quan được công nhận nhãn hiệu thông thường.

Lĩnh vực lâm nghiệp luôn được quan tâm, chỉ đạo, công tác trồng rừng, bảo vệ rừng đạt được kết quả rất tích cực, trồng rừng mới đạt 771 ha/năm, độ che phủ rừng 60,2%. Huyện đã phát huy được thế mạnh về cây hồi, diện tích hồi tăng từ 13 nghìn ha năm 2015 lên 14,5 nghìn ha năm 2020, sản lượng tăng từ 10,5 ngàn tấn đến trên 20 ngàn tấn năm 2019. Một số diện tích rừng hồi đã được chuyển đổi thực hiện trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ. Bên cạnh hồi, cây sở cũng là một cây thế mạnh của huyện, trong 5 năm huyện đã tập trung phát triển và đã trồng mới gần 800 ha sở (đến nay diện tích sở toàn huyện khoảng 1.100 ha) đưa sản lượng sở cho thu hoạch 2 năm gần đây đạt 3.000 tấn/400 ha (kỳ khai thác).

Ðầu tư kết cấu hạ tầng được tăng cường, Văn Quan đã tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay số xã đường giao thông đi lại được 4 mùa là 17/17 xã, thị trấn, đạt 100%; hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ được cứng hóa 100%. Mạng lưới điện phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân được quan tâm đầu tư. 100% số xã, thị trấn trên địa bàn huyện có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ được sử dụng điện năm 2020 đạt 99,7%. Đến năm 2020 toàn huyện có 54 trường học; tỷ lệ phòng học được xây dựng kiên cố chiếm trên 88,8%. Cả huyện có 18 cơ sở y tế (1 trung tâm y tế huyện và 17 trạm y tế xã), đến nay có 13/17 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%; tỷ lệ dân cư thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%.

Trên cơ sở tiềm năng lợi thế so sánh của huyện, UBND huyện đã và đang thực hiện công tác vận động xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện. Đến nay đã có một số nhà đầu tư quan tâm: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Nội - Intracom đã đăng ký đầu tư Dự án chế biến hoa hồi với quy mô chế biến tiêu thụ 5000 tấn hồi khô/năm, sản phẩm là tinh dầu hồi (hồi cho thực phẩm và chế phẩm cho sản xuất dược phẩm gồm tiền chất sản xuất thuốc taminflu) và Dự án Khu du lịch hồ Bản Nầng, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2 dự án trên 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng đang tập trung xúc tiến các nhà đầu tư nghiên cứu dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng, khu liên hợp thể thao hồ Bản Quyền; hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu và triển khai dự án chăn nuôi công nghệ cao, dự án khai thác đá xẻ, triển khai các dự án trồng trọt hữu cơ...

Nguồn: Vietnam Business Forum