HÀ GIANG

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính cho phát triển KT-XH

11:30:54 | 21/7/2021

Trong những năm qua, ngành Tài chính Hà Giang đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, bảo đảm cân đối và ổn định. Đồng thời ngành thực hiện có hiệu quả những cơ chế chính sách về tài chính, giá cả, nhằm tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển bền vững.


Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Vì vậy, Sở Tài chính và các đơn vị trong khối phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đạt được nhiều thành tích. Toàn ngành tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” về phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh; thực hiện tốt công tác thu-chi ngân sách nhà nước (NSNN), kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Tham mưu điều hành quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng; các chính sách an sinh xã hội; chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính; triển khai thanh toán dịch vụ công trực tuyến; phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân, doanh nghiệp...

Về tổ chức thực hiện thu NSNN: Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với cơ quan thuế, các ngành chức năng, UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai tốt các luật thuế và làm tốt công tác quản lý thu NSNN năm 2021. Tập trung rà soát, phát hiện những khó khăn của doanh nghiệp, đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, quyết liệt xử lý thu nợ thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, trong đó, lưu ý bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và các lĩnh vực: Xây dựng cơ bản, doanh nghiệp vận tải, khai thác khoáng sản, thương nhân phân phối xăng dầu…

Nhờ chủ động trong triển khai thực hiện, ước thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Hà Giang đạt 925 tỷ đồng, bằng 49,5% kế hoạch Trung ương giao và 34,3% kế hoạch tỉnh giao (nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất và thu cấp quyền khai thác khoáng sản thì các khoản thu còn lại tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020), gồm: (1) Thu nội địa 872 tỷ đồng, bằng 52,6% kế hoạch Trung ương giao và 36,3% kế hoạch tỉnh giao, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020; (2) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 48,8 tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán Trung ương giao và 18,1% dự toán tỉnh giao, giảm 53,2% so với cùng kỳ năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; (3) Thu viện trợ, tài trợ, huy động đóng góp 4 tỷ đồng, bằng 15% dự toán tỉnh giao (các khoản thu này chủ yếu thực hiện vào cuối năm).

Cùng với công tác thu, công tác quản lý, điều hành chi NSNN được Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều hành linh hoạt, chủ động, tích cực với phương châm chặt chẽ, tiết kiệm, xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho đến quá trình thực hiện. Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện dự toán chi NSNN năm 2021, với những yêu cầu chặt chẽ về thời gian phân bổ, nội dung phân bổ và tổ chức thực hiện dự toán, đảm bảo phù hợp với thực tế, tiết kiệm và phát huy được hiệu quả kinh phí. Trong điều hành đã tăng cường công tác thanh tra tài chính - ngân sách, công tác kiểm soát chi NSNN, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm.
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng 2021 đạt 6.152 tỷ đồng, bằng 42,1% kế hoạch tỉnh giao, trong đó: (1) Chi đầu tư phát triển 1.081/3.581 tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân thấp do tác động của đại dịch Covid-19, việc huy động nhân lực, vật tư, tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn, nhiều công trình phải tạm dừng thi công. Đặc biệt một số các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài do một số hoạt động gắn với yếu tố nước ngoài phải tạm dừng chưa triển khai; mặt khác vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giải ngân theo tiến độ thu. (2) Chi thường xuyên 4.242/9.028,8 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch. (3) Chi từ nguồn thu chuyển nguồn 762 tỷ đồng, bằng 48,4% kế hoạch. (4) Chi dự phòng ngân sách 78 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang cho biết: “Hà Giang là tỉnh nghèo chưa tự cân đối được ngân sách, nguồn thu ngân sách trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu chi đầu tư ngày càng lớn cho mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác thu nợ hiệu quả thấp, tiền nộp chậm ngày một tăng cao…đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách. Bên cạnh đó dịch bệnh, thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng nên việc cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2021 được xác định là hết sức khó khăn. Chính vì vậy ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã thể hiện sự quyết tâm rất lớn, bằng sự linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động điều hành ngân sách; sự nỗ lực phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là các đơn vị trong khối tài chính phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao”

Quyết tâm đi đôi với hành động, để phấn đấu đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm ngân sách 2021 theo dự toán được giao, công tác quản lý, điều hành ngân sách của tỉnh luôn trên tinh thần bám sát các quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng ban hành nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo thực hiện triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán thu, chi NSNN năm 2021 theo Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh; quyết liệt chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách; đảm bảo công tác thu, chống thất thu ngân sách. Tiếp tục mục tiêu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương, đảm bảo duy trì thực hiện “mục tiêu kép” góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về KT - XH, trong đó có nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách năm 2021.

Ngoài ra để tăng số thu ngân sách của tỉnh, Hà Giang đã thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu “doanh nghiệp mạnh thì tỉnh mới giàu”. Tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện khai thác hiệu quả nhiều nguồn thu, như: thực hiện thu phí tham quan các điểm du lịch; chống thất thu thuế, đặc biệt là các khoản thuế trong lĩnh vực du lịch-dịch vụ; đẩy mạnh phân cấp nguồn thu cho các địa phương để tạo thế chủ động trong công tác quản lý, điều hành ngân sách… Cùng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh, môi trường kinh doanh thông thoáng, bộ máy chính quyền kỷ cương, liêm chính đã thu hút được nhiều nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước đến đầu tư và phát triển, đóng góp cho ngân sách của tỉnh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế địa phương.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp đề ra, thời gian tới ngành Tài chính tiếp tục tập trung mọi nguồn lực hoàn thành ở mức cao nhất công tác thu ngân sách địa phương những ngày cuối năm 2021; đẩy mạnh chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu đối với các khoản thu có khả năng để bù đắp phần hụt thu, giảm bớt khó khăn cho ngân sách địa phương do ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm hoàn thành thu ngân sách năm 2021 theo dự toán được giao. Rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo quy định… tạo đà quan trọng thúc đẩy KT-XH tỉnh Hà Giang phát triển bền vững những năm tiếp theo.

Nguồn: Vietnam Business Forum