HÀ GIANG

Huyện Đồng Văn Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế địa phương

10:04:20 | 21/7/2021

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Đồng Văn đề ra các mục tiêu: Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất chuỗi giá trị tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa đặc trưng chất lượng cao có nguồn gốc xuất xứ và nhãn mác sản phẩm. Đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Để kịp thời thực hiện cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI, ngay từ đầu năm 2021 UBND huyện Đồng Văn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành nghiên cứu tham mưu xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, chương trình hành động. Trong đó xây dựng các nghị quyết chuyên đề để thực hiện 03 khâu đột phá: (1) Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; (2) Phát triển sản phẩm du lịch, hạ tầng du lịch dịch vụ, thương mại gắn với sản phẩm nông nghiệp hàng hóa; (3) Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”.

Ông Dinh Chí Thành, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết với quan điểm biến khó khăn thành cơ hội phát triển, bên cạnh chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, huyện đã ban hành các đề án, phương án, nghị quyết chuyên đề nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế địa phương.

Về phát triển nông nghiệp nông thôn, huyện triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, nâng cao thu nhập cho nông hộ; phấn đấu năm 2021 thực hiện tại 19/19 xã thị trấn, mỗi xã thực hiện từ 01 vườn trở lên. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, Chương trình “3 cây, 4 con” của huyện. Phát huy có hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu, nguồn nhân lực trên địa bàn để phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định, bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm tại chỗ. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hoàn thiện các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện tập trung phát triển các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp: làng nghề, cơ sở chế biến miến dong, cơ sở chế biến bánh kẹo, bánh tam giác mạch,... phát triển tiểu thủ công nghiệp các làng nghề truyền thống của nhân dân gắn với phát triển du lịch. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 155,2 tỷ đồng. Thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, của tỉnh về khuyến khích, ưu đãi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn. Tiếp tục sản xuất gạch xây dựng, chế biến chè, khai thác vật liệu xây dựng theo quy hoạch. Tạo cơ chế thông thoáng nhằm thu hút đầu tư, có cơ chế khuyến khích các hợp tác xã, các doanh nghiệp trên địa bàn; phát triển hệ thống cơ sở chế biến nông sản có quy mô sản xuất phù hợp với nguyên liệu đầu vào của địa phương.

Bên cạnh đó, Đồng Văn xác định thương mại, dịch vụ, du lịch là lĩnh vực mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Huyện từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ phát triển các hoạt động du lịch dịch vụ để xây dựng huyện Đồng Văn trở thành trung tâm du lịch - văn hóa lịch sử trong Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Sắp xếp lại các chợ trên địa bàn đi vào hoạt động hiệu quả theo đề án được tỉnh phê duyệt, tăng cường công tác quản lý, xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các hạng phục, công trình phụ trợ để hệ thống chợ đạt chuẩn tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm tiềm năng địa phương. Tiếp tục khuyến khích phát triển các dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng, mở rộng mạng lưới cửa hàng, cửa hiệu, các đại lý bán lẻ ở vùng sâu, vùng xa. Bảo vệ và khai thác hợp lý các giá trị nổi bật của Công viên địa chất toàn cầu đã được UNESCO công nhận. Khuyến khích sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Xây dựng văn hóa ứng xử, đạo đức trong du lịch, trong kinh doanh, tạo môi trường du lịch thân thiện, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, phấn đấu thu hút 550 nghìn lượt khách trở lên.

Đồng Văn hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế do thiên nhiên ban tặng. Nếu tận dụng tốt các thế mạnh, phát huy tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, khơi dậy tốt nguồn lực từ nhân dân, huyện sẽ chớp được thời cơ để bứt phá, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Nguồn: Vietnam Business Forum