HÀ GIANG

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đô thị

11:40:24 | 21/7/2021

Thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã nỗ lực làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng xây dựng công trình; công tác quản lý quy hoạch và nhà ở; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị… qua đó đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các dự án, công trình.

Đẩy mạnh quản lý quy hoạch xây dựng

Thời gian qua, tốc độ xây dựng và phát triển của các đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn ra khá nhanh. Các đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng từng bước được nâng cao. Công tác quản lý đô thị của UBND các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên, chất lượng đồ án quy hoạch được cải thiện và bám sát mục tiêu phát triển KT-XH, thu hút đầu tư của tỉnh. Việc kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị được tăng cường; diện mạo đô thị ngày càng khang trang hơn.

Ngành Xây dựng tỉnh Hà Giang thực hiện nghiêm Chỉ thị số 932/CT-UBND, ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, quản lý các quy hoạch xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt.

Ngành cũng tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt 09 hồ sơ nhiệm vụ, dự toán Đồ án quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035; Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch xã Du Già huyện Yên Minh và Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sông Nho Quế huyện Mèo Vạc; Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vị Xuyên đến năm 2030, định hướng đến năm 2040;... Hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo các đồ án quy hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng đối với UBND các huyện, thành phố và các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Để triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội, Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với Sở Tài chính khảo sát và công bố giá thép các loại tháng 4/2021 và từ ngày 01 đến ngày 15/5/2021 tại trung tâm thành phố Hà Giang theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp giảm thiểu tác động của dịch Covi-19 và biến động của giá thép đến các hoạt động xây dựng. Tiếp tục thực hiện giảm 50% lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, phí cấp giấy phép xây dựng theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Nhằm góp phần cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hà Giang năm 2021, ngành Xây dựng tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng trong công tác cấp giấy phép xây dựng, chủ trì theo dõi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cấp giấy phép xây dựng với chỉ tiêu 100% TTHC giải quyết đúng hạn; Tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm nâng cao tỷ lệ tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Nguồn: Vietnam Business Forum