HÀ GIANG

Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình giao thông

11:37:25 | 21/7/2021

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt nhằm mở ra cơ hội kết nối giao thương hàng hóa giữa các vùng, tạo tiền đề cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế. Do vậy, tỉnh Hà Giang đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, tập trung nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Giang, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang (Ban QLDA Giao thông) được thành lập theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Hà Giang, được kiện toàn từ Ban quản lý dự án công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Giang. Ban QLDA Giao thông được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện các chức năng về đầu tư xây dựng công trình giao thông; làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật…

Từ khi đi vào hoạt động, Ban QLDA Giao thông luôn nỗ lực hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng, góp phần phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Một số dự án nổi bật do Ban QLDA Giao thông triển khai trong những năm qua có thể kể tới như: Dự án Xây dựng cầu Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang với tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng, được khởi công tháng 5/2019 và khánh thành 10/2020 (rút ngắn thời gian thi công 8 tháng), là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự án Cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP) được thực hiện theo mô hình tài trợ dựa trên kết quả thực hiện với nguồn vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới thông qua công cụ tài chính Chương trình dựa trên kết quả (PforR) và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ và các địa phương tham gia dự án. Dự án gồm 14 tỉnh tham gia, với tổng kinh phí là 135 triệu USD. Qua 3 năm thực hiện dự án, tỉnh Hà Giang đã khôi phục cải tạo 80 km đường tỉnh và đường huyện (cấp VI và GTNT B), hoàn thành 75 cầu dân sinh với quy mô cầu bê tông cốt thép khổ rộng 3,5m, nhịp từ 12 - 33m, bảo dưỡng thường xuyên tài sản đường tỉnh, đường huyện 15.000 km…

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, UBND tỉnh đã giao Ban QLDA Giao thông phối hợp các ngành, tham mưu với tỉnh khởi công xây dựng một số dự án phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh như: Đường từ QL.4C đi Cầu Phương Tiến; triển khai thực hiện các dự án khởi công mới năm 2020, 2021 như ĐT.177, ĐT.176, Cầu số 2 qua sông Lô… và tham mưu cho UBND tỉnh lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021-2025 như ĐT.178, ĐT.176B, ĐT.183...

Các dự án này được đầu tư xây dựng sẽ mang lại ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong công tác thu hút đầu tư; phát triển du lịch; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian tới, Ban QLDA Giao thông tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý dự án theo đúng quy trình, quy phạm và quy định hiện hành trong xây dựng cơ bản; bám sát kế hoạch chi tiết của từng dự án để triển khai, đảm bảo tính đồng bộ khi thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các phương án giải phóng mặt bằng. Đồng thời đôn đốc, phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cũng như kịp thời xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, giải ngân kịp thời, đúng quy định, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư...

Với tinh thần, động lực và quyết tâm của một nhiệm kỳ mới, tin tưởng rằng trong tương lai Hà Giang sẽ có một hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông từng bước hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Hà Giang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Nguồn: Vietnam Business Forum