HÀ GIANG

KBNN Hà Giang: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thu, chi NSNN

10:51:58 | 22/7/2021

Năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Giang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ; quản lý chặt chẽ quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) của tỉnh; phối hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng tập trung kịp thời các khoản thu vào NSNN. Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức có chất lượng, nâng cao hoạt động nghiệp vụ, góp phần cùng các cơ quan trong khối tài chính - kế hoạch tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý quỹ NSNN phục vụ phát triển KT - XH, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đảm bảo hoàn thành dự toán thu, chi NSNN

Bám sát dự toán thu - chi NSNN năm 2021, KBNN Hà Giang luôn tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ, ách tắc ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu - chi NSNN; chủ động phối hợp với các cơ quan tài chính, các cơ quan khối tài chính kế hoạch, cấp có thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện công tác phối hợp thu, điều hành thu - chi NSNN; cung cấp thông tin số liệu thu - chi NSNN thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu - chi NSNN.

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19 và các yếu tố khách quan tác động dẫn đến kết quả thực hiện dự toán thu - chi NSNN và công tác giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Hà Giang đến 31/5/2021 đạt tỷ lệ thấp. Theo đó, tổng thu NSNN tại địa bàn mới đạt 26,5% dự toán thu NSNN do HĐND giao; chi vốn đầu tư công đạt 22,5% kế hoạch. Từ thực trạng trên, ngay từ quý II, KBNN Hà Giang chủ động phối hợp với các cơ quan Thuế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp để tập trung các nguồn cũng như giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo từng đầu điểm công trình, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu với UBND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách lên phương án cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ, văn bản chỉ đạo số 6299/BTC-NSNN của Bộ Tài chính. Tiếp tục thực hiện đẩy nhanh tiến độ thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngay sau khi đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định cũng như thu hồi tạm ứng vốn đầu tư.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ

Thực hiện nghiêm Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt; Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2025, KBNN Hà Giang đã chủ động tích cực trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời các đơn vị sử dụng ngân sách tham gia DVCTT hướng tới kho bạc số, phối hợp với các đơn vị giao dịch đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thu, chi NSNN. Công khai và quy định rõ thủ tục, hồ sơ, thời gian thanh toán từng nghiệp vụ theo quy định của hệ thống KBNN. Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy trình giao dịch một cửa, giao dịch qua DVCTT. Việc triển khai tốt DVCTT cho các đơn vị sử dụng NSNN giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đảm bảo an toàn trong kiểm soát các khoản chi có mức độ rủi ro cao cũng như làm tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB. Đến ngày 30/6/2021 đã có 100% các đơn sử dụng DVCTTcủa KBNN (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng, các tổ chức và hội nghề nghiệp), số chứng từ thanh toán qua DVCTT đạt 99,3%.

Chủ động tham mưu với UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo triển khai thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt tại Văn phòng KBNN tỉnh tiến tới triển khai đồng loạt tại KBNN các huyện. Theo đó, kể từ 01/7/2021 toàn bộ các khoản chi tiền mặt của các đơn vị giao dịch với Văn phòng KBNN tỉnh được thực hiện thanh toán tại trụ sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Công Thương (Vietinbank) Hà Giang, theo quy trình nghiệp vụ thanh toán song phương điện tử giữa KBNN với ngân hàng thương mại. Các khoản thu phạt vi phạm hành chính, thu khác bằng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Giang thực hiện nộp trực tiếp tại trụ sở chính và các điểm giao dịch ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản chuyên thu, cụ thể: Vietinbank chi nhánh tỉnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh theo thỏa thuận phối hợp thu giữa cơ quan Thuế - KBNN - Hải quan và các ngân hàng thương mại, góp phần nâng cao hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước minh bạch, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

KBNN Hà Giang cũng chủ động thông tin, tuyên truyền tới đơn vị sử dụng NSNN trong việc chấp hành, tuân thủ quy trình kiểm soát, thanh toán với KBNN; công tác quản lý, sử dụng DVCTT, quản lý, sử dụng chứng thư điện tử, chữ ký số trong hoạt động thanh toán với KBNN Hà Giang. Vận động các đơn vị dự toán tham gia sử dụng phần mềm cảnh báo rủi ro được cài đặt trên thiết bị di động, gửi thông báo biến động số dư, trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác quản lý và sử dụng NSNN an toàn, hiệu quả (số đơn vị đã thực hiện cài đặt trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 80%).

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống

KBNN Hà Giang luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công chức được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Trong 6 tháng đầu năm 2021, KBNN Hà Giang đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ đối với việc quản lý, sắp xếp công chức cho các đơn vị đảm bảo nhân lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện thiếu nhiều chỉ tiêu biên chế; làm tốt công tác đánh giá xếp loại cán bộ công chức, công tác thi đua khen thưởng, công tác nâng lương, công tác rà soát quy hoạch gắn với việc thực hiện luân phiên, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đúng quy trình, quy định; thực hiện biệt phái công chức tăng cường đảm bảo hoạt động của đơn vị trong điều kiện thiếu chỉ tiêu biên chế cũng như xử lý những nhiệm vụ cấp bách, giải quyết các chế độ chính sách kịp thời, đúng chế độ cho công chức. Tăng cường công tác kỷ cương, kỷ luật công vụ, xử lý nghiêm đối với những công chức vi phạm quy trình nghiệp vụ, đạo đức công vụ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Vietnam Business Forum