LÀO CAI

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Hoạt động an toàn, ứng phó hiệu quả với dịch bệnh

08:12:53 | 17/8/2021

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai) là đơn vị sự nghiệp, có chức năng tổ chức thực hiện dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ vị trí, chức năng của mình, Trung tâm đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hoạt động đấu giá tài sản, đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức, cá nhân. 

Đơn cử như năm 2020, Trung tâm đã nhận ký 145 hợp đồng; tăng 20,4% so với năm 2019. Trong đó, tồn năm 2019 chuyển sang 24 hợp đồng; tiếp nhận mới 121 hợp đồng. Trung tâm tổ chức bán đấu giá thành công 105 hợp đồng; tăng 34,2% so với năm 2019. Giá khởi điểm: 210.030.902.811 đồng, tăng 25,1% so với năm 2019; giá bán: 217.939.061.107 đồng, tăng 24,3% so với năm 2019; chênh lệch: 7.908.058.296 đồng, tăng 9,4% so với năm 2019.

6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã nhận ký 66 hợp đồng, (tồn năm 2020 chuyển sang 22 hợp đồng; tiếp nhận mới 44 hợp đồng).

Để nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng, theo Giám đốc Phạm Ngọc Nghĩa, những năm gần đây, Trung tâm đã chú trọng công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp, đồng thời nâng cao trách nhiệm mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Trung tâm cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác đấu giá tài sản do ngành Tư pháp tổ chức; các lớp học liên quan đến công tác đấu giá tài sản… nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ nhân lực. Mặt khác, đơn vị chú trọng đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành đấu giá, trình chiếu các cuộc đấu giá tài sản công khai, minh bạch.

Cũng theo ông Nghĩa, từ năm 2020 đến nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động tổ chức dịch vụ đấu giá gặp nhiều khó khăn, làm giảm mạnh nguồn thu của Trung tâm. Theo đó, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục, đảm bảo hiệu quả hoạt động như: thông báo công khai việc đấu giá trên phương tiện đại chúng, trên Cổng thông tin chuyên ngành đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp, Cổng quản lý công sản - Bộ Tài chính; niêm yết việc đấu giá tại các địa điểm theo quy định của Luật đấu giá tài sản;... 

“Trong tổ chức thực hiện các cuộc đấu giá, chúng tôi đảm bảo nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Qua đó, vừa chống dịch vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch, đảm bảo lương cho người lao động và các khoản chi khác để duy trì hoạt động của Trung tâm”, ông Phạm Ngọc Nghĩa cho biết.

Nguồn: Vietnam Business Forum