NINH BÌNH

Kho bạc Nhà nước: Nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách

09:08:46 | 27/8/2021

Với việc đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Ninh Bình đang ngày càng nâng cao hiệu quả công tác thu, chi ngân sách địa phương.

 Đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ

Ông Đinh Văn Hợp - Giám đốc KBNN tỉnh Ninh Bình cho biết: Thu ngân sách nhà nước (NSNN) và chức năng quản lý ngân quỹ NSNN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của KBNN. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong những năm qua, KBNN tình Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, hạch toán phân chia nguồn thu cho các cấp thụ hưởng đúng tỷ lệ điều tiết quy định. 


Ông Đinh Văn Hợp, Giám đốc KBNN tỉnh Ninh Bình

Bởi vậy, về công tác thu ngân sách KBNN đã triển khai thành công dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN”, dự án tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành tài chính với 6 ngân hàng thương mại trên địa bàn (gồm Ngân hàng TMCP Công thương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) và đang đề nghị KBNN Trung ương cho mở tiếp tài khoản chuyên thu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Ninh Bình để tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp NSNN.

Việc kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu trên nền tảng điện tử trong lĩnh vực thu NSNN đã được KBNN Ninh Bình thực hiện thông qua hệ thống thanh toán của các ngân hàng TMCP, thiết bị chấp nhận thẻ (POS), cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, hải quan; liên kết trao đổi dữ liệu với các cơ quan trong công tác thu, nộp NSNN… thông qua các chương trình ứng dụng nghiệp vụ điện tử trên đã góp phần giảm thời gian thực hiện, giao dịch thu, nộp ngân sách, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Đồng thời, chủ động đối chiếu, thông báo số dư các tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý đến các đơn vị và các cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc, xử lý, kịp thời tập trung nhanh các khoản thu vào NSNN… góp phần thực hiện vượt mức dự toán thu. Chính vì vậy, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác thu NSNN của tỉnh Ninh Bình vẫn đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, chính xác và hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách được giao, đảm bảo yêu cầu chi cho các hoạt động kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hiện đại hóa toàn hệ thống

KBNN Ninh Bình luôn quan tâm đến công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong hoạt động, phục vụ tốt hơn các đơn vị và người dân trong quan hệ, thực hiện nghĩa vụ với NSNN nhằm mục tiêu xây dựng KBNN hiện đại, các hoạt động nghiệp vụ của KBNN trên nền tảng CNTT hiện đại, hình thành kho bạc điện tử, kho bạc số.

Hằng năm, căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC của KBNN, KBNN Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu, nội dung đề ra. Trong đó, chú trọng đến việc CCHC trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN mà trọng tâm là triển khai Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN theo phương châm “một cửa, một giao dịch viên” và triển khai dịch vụ công trực tuyến; kịp thời công khai các TTHC, quy trình nghiệp vụ đến các đơn vị sử dụng NSNN, ban hành và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị để thực hiện... Nhờ đó, giảm bớt các khâu trung gian, giải quyết kịp thời các giao dịch với khách hàng, ngăn ngừa các hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu, góp phần làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch, hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

Đến cuối năm 2020, đã có 1.014/1014 đơn vị sử dụng ngân sách (trừ các đơn vị an ninh, quốc phòng) sử dụng dịch vụ công KBNN, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ chứng từ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 97%. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN có tác dụng, hiệu quả rất tích cực đối với các đơn vị, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19.

Kết quả cho thấy: Năm 2018, KBNN tỉnh Ninh Bình đã triển khai dịch vụ công đến các đơn vị sử dụng NSNN. Năm 2020, thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định TTHC thuộc lĩnh vực KBNN, trong đó quy định trang thông tin dịch vụ công của KBNN là nơi cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng. Đồng thời, KBNN tỉnh Ninh Bình đã tích cực phối hợp với các đơn vị để phổ biến, quán triệt và triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN. 

Ngoài ra, KBNN Ninh Bình cũng đã triển khai đầy đủ đến các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cài đặt, khai thác sử dụng Ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN (trong đó, có thông báo biến động số dư tài khoản của đơn vị), đạt tỷ lệ 100%.

Ông Đinh Văn Hợp nhấn mạnh: Bằng những giải pháp tích cực, đồng bộ, công tác kiểm soát chi NSNN của KBNN Ninh Bình luôn đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Hồ sơ chứng từ được giải quyết đúng thời gian, không có hồ sơ tồn đọng quá hạn mà không có lý do, qua đó phục vụ kịp thời cho các hoạt động của các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, KBNN cũng thường xuyên phối kết hợp tốt với các đơn vị liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 80/KH-UBND tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết số 98-NQ/BCSĐ đã đề ra nhằm thúc đẩy chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Nguồn: Vietnam Business Forum