NINH BÌNH

Công an tỉnh Ninh Bình: Bảo đảm an ninh trật tự, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

09:27:19 | 27/8/2021

Giữ vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thường xuyên quan tâm chỉ đạo các lực lượng đấu tranh, phòng chống hiệu quả tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo tốt an ninh kinh tế, an ninh tại các khu công nghiệp (KCN), thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý KCN, Liên đoàn Lao động tỉnh nắm bắt tình hình, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người lao động; ngăn chặn các đối tượng xấu kích động biểu tình, đình công, gây rối ANTT. Đồng thời, bảo đảm tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh tôn giáo, an ninh mạng, an ninh du lịch.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hàng năm, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ… Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phạm pháp hình sự giảm 5,3%; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự vượt 15,5% chỉ tiêu Quốc hội giao. Tập trung khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao, thu giữ tài sản hàng chục tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các vụ mất trộm tài sản: Theo số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, năm 2020 chỉ số này của tỉnh Ninh Bình giảm 30% so với năm 2019 và thấp hơn so với trung bình là 9%. Bên cạnh đó, việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của lực lượng Công an đối với doanh nghiệp luôn được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. 

Ông Phạm Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Công an tỉnh luôn xác định chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Do đó, bên cạnh việc triển khai công tác bảo đảm ANTT và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường phát triển vững mạnh, lực lượng Công an tỉnh còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từng bước cải thiện chỉ số PCI nhằm thu hút đầu tư phát triển của tỉnh. 

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác: Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm trộm cắp trong KCN và các địa bàn giáp ranh...; Tăng cường lực lượng cho cơ sở để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc về ANTT ngay tại cơ sở, không để phát sinh vấn đề phức tạp, tạo môi trường xã hội lành mạnh, ổn định phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của tỉnh.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc của cán bộ, trong tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về giải quyết thủ tục hành chính và đăng ký kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân; hoàn thành việc đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an ra tiếp nhận và trả kết quả ở Bộ phận một cửa cấp huyện.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD