QUẢNG TRỊ

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị: Góp phần công nghiệp hóa nông nghiệp - nông thôn tỉnh nhà

08:19:51 | 14/12/2021

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị (Ban QLDA) được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 26/01/2018. Với những nỗ lực và giải pháp thiết thực, Ban QLDA đã đạt được những kết quả khá tích cực trong những năm qua, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Quảng Trị giao làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND tỉnh giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật; thực hiện các chức năng khác khi được UBND tỉnh giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Ban QLDA đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và sử dụng vốn của Nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Việc tổ chức thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng bước đầu được thực hiện nhịp nhàng, bài bản theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Giai đoạn 2016 -2021, Ban QLDA thực hiện hơn 20 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.746 tỷ đồng. Trong số các dự án đó có rất nhiều dự án được đánh giá cao về chất lượng, mỹ thuật và phát huy tốt hiệu quả sử dụng của công trình, đóng góp vào sự phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà. Điển hình là một số dự án, công trình: Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB); hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa; xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, tỉnh Quảng Trị (Formosa); tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Trị (WB8) do WB tài trợ; sửa chữa khẩn cấp tràn xã lũ Nam Thạch Hãn; nâng cấp, củng cố, sửa chữa hệ thống đê biển Quảng Trị...

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Ban QLDA cho biết, từ khi đi vào hoạt động đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi giúp Ban QLDA luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Nhìn chung các dự án đều được đầu tư đúng mục đích, đảm bảo được công năng sử dụng theo yêu cầu thiết kế và khi đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả thiết thực, góp phần phục vụ hiệu quả đời sống an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Ban QLDA cũng đã áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý dự án, từ công tác tập huấn, đấu thầu, tổ chức các cuộc họp giữa lãnh đạo Ban với các phòng chuyên môn; giữa Ban QLDA với các nhà thầu thi công để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công, nhờ đó đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quản lý tốt hơn chất lượng, kỹ mỹ thuật các công trình… Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành để theo dõi thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện đối với các phòng chuyên môn và cán bộ viên chức, người lao động của đơn vị. Qua theo dõi sẽ đánh giá được việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

Trong thời gian tới, Ban QLDA sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh lập chủ trương đầu tư các dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Dự án khôi phục, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu bị tàn phá bởi thiên tai thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị; dự án nâng cao an toàn đập và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi; dự án phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp tỉnh Quảng Trị; đầu tư hoàn thiện một số công trình hạ tầng quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội... Đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nguồn: Vietnam Business Forum