BẮC NINH

Tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế

08:12:25 | 7/4/2022

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN), ngành thuế Bắc Ninh còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ tiếp cận nhanh các chính sách ưu đãi, thuế mới. Qua đó góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh, thúc đẩy thu hút đầu tư.

Phấn đấu thu ngân sách đạt mức cao nhất

Năm vừa qua, Cục Thuế Bắc Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt dự toán được giao. Tổng thu nội địa cục thuế thực hiện đạt 25.100 tỷ đồng (gấp gần 148 lần so với năm 1997), đạt 112,5% dự toán, tăng 3% so với năm 2020 thực hiện. Trong đó, tổng thu từ thuế, phí được 21.050 tỷ đồng, đạt 112% dự toán, tăng 13,5% so với năm 2020 thực hiện; thu tiền sử dụng đất được 4.000 tỷ đồng, đạt 114,3% dự toán.

Bên cạnh đó, mặc dù chịu tác động mạnh mẽ do ảnh hưởng của dịch bệnh, số nợ trên địa bàn tỉnh không tăng và được đánh giá là địa bàn kiểm soát nợ tốt so với các tỉnh, thành phố khác. Cụ thể: Tổng số tiền nợ thuế tính đến thời điểm 31/12/2021 toàn ngành ước là 898,4 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020 giảm số tuyệt đối ước là 2 tỷ, tỷ lệ giảm 0,3%; Kết quả xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xóa tiền chậm nộp đối với 2.868 NNT với tổng số tiền là 3.827 triệu đồng....  Trong năm 2021 đơn vị đã xử lý khoanh nợ, đề nghị xóa tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94 của Quốc hội đạt kết quả 98% số đối tượng thuộc diện xử lý.

Triển khai hiệu quả công tác chống thất thu, Cục thuế Bắc Ninh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.091 doanh nghiệp, đạt 100% so với kế hoạch năm, bằng 113% so cùng kỳ. Số thuế truy thu, truy hoàn, tiền phạt: 330 tỷ đồng bằng 105% so với cùng kỳ năm 2020. Số thuế không được hoàn là 25 tỷ đồng, giảm lỗ: 570 tỷ đồng, giảm khấu trừ: 28 tỷ đồng. Số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước là 320 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục cũng thực hiện kiểm tra tổng số 15.082 hồ sơ khai thuế, trong đó: Số hồ sơ chấp nhận: 14.600 hồ sơ; Số hồ sơ điều chỉnh: 410 hồ sơ; Hồ sơ đề nghị kiểm tra tại doanh nghiệp: 72 hồ sơ; Số thuế điều chỉnh tăng: 90 tỷ đồng; Giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: 46 tỷ đồng; Giảm lỗ: 50 tỷ đồng.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân

Hướng đến xây dựng ngành Thuế ngày càng Minh bạch - chuyên nghiệp, Cục thuế Bắc Ninh đã đẩy mạnh CCHC và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC thông qua áp dụng các giải pháp CNTT. Hiện tổng số người nộp thuế đăng ký nộp thuế điện tử đạt tỷ lệ 95,3%; chứng từ nộp tiền điện tử đạt 100%; số tiền nộp thuế điện tử đạt 100%.

Với phương châm “Nghe được dân và người nộp thuế nói, nói cho dân và người nộp thuế hiểu, làm cho dân và người nộp thuế tin”, Cục thuế đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức trực quan: pano áp phích, niêm yết công khai; hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế, qua điện thoại, bằng văn bản, tuyên truyền hỗ trợ qua hòm thư điện tử, Giải đáp qua Kênh Hỏi- đáp trực tuyến, Tuyên truyền trên website của Cục Thuế, trên Zalo …

Đặc biệt trong năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 khiến hỗ trợ người nộp thuế bị khó khăn. Tuy nhiên, Cục thuế đã nỗ lực tổ chức thành công 05 Hội nghị đối thoại và giải đáp vướng mắc cho NNT theo hình thức trực tuyến trên Website từ cấp Cục tới các chi cục trực thuộc. Điều này góp phần đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí tổ chức và phù hợp trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh.

Không chỉ vậy, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, Cục thuế Bắc Ninh đã dành trọng tâm cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến hỗ trợ DN, người nộp thuế (NNT) bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền và thực hiện xử lý nhanh chóng, kịp thời đúng đối tượng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ người nộp thuế; tổng hợp danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 để triển khai thực hiện hướng dẫn NNT nộp hồ sơ miễn, giảm thuế, tiền thuê đất theo quy định.

Theo ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho NNT, thu hút đầu tư, xây dựng, duy trì môi trường minh bạch, thời gian tới, Cục Thuế  sẽ tiếp tục triển khai nhanh, có hiệu quả các gói hỗ trợ gia hạn, giảm thuế, miễn thuế của Quốc hội, Chính phủ đến đối tượng thụ hưởng, đồng thời đẩy mạnh CCHC theo hướng trực tuyến, hóa đơn điện tử nhằm giảm chi phí cho NNT và quản lý tốt các nguồn thu.

Ngô San (Vietnam Business Forum)