NGHỆ AN

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

13:45:15 | 18/4/2022

Năm 2021, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực vượt khó, thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Nghệ An đã hoàn thành “mục tiêu kép” với nhiều kết quả ấn tượng.


Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Năm 2021, toàn tỉnh Nghệ An có 2.917.448 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,0% dân số.  Số người tham gia BHXH là 358.754 người, tỷ lệ bao phủ đạt 19,29%; trong đó: BHXH bắt buộc là 254.985 người; đạt 102,88% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, tăng 18.583 người so với cuối năm 2020 (tăng 7,86%); BHXH tự nguyện 103.769 người; đạt 103,50% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, tăng 26.655 người so với cuối năm 2020 (tăng 34,57%). Nghệ An là điểm sáng về phát triển BHXH tự nguyện trên toàn quốc. Về tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 12/2021 là 7.265.404 triệu đồng, đạt 100,32% kế hoạch giao, tăng 456.380 triệu đồng (tăng 6,7%) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong năm 2021, toàn tỉnh đã giải quyết cho 117.244 lượt người hưởng chế độ BHXH, giảm 3.385 lượt người (2,80%) so với cùng kỳ năm 2020; thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho 4.175 triệu lượt người, giảm 1.057 nghìn lượt KCB (giảm 20%) so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi BHXH, BHTN, BHYT lũy kế đến hết tháng 12/2021 là 13.547.954 triệu đồng, trong đó chi BHXH, BHTN là 10.138.754 triệu đồng, tăng 754.311 triệu đồng (8,04%) so với cùng kỳ năm 2020; chi KCB BHYT là 3.417.683 triệu đồng.

Đặc biệt, trước những tác động của đại dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kịp thời hỗ trợ đơn vị, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và 116/NQ-CP.

Tính đến hết tháng 12/2021, BHXH tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho: 7.137 đơn vị, tương ứng: 165.055 lao động, tổng số tiền dự kiến giảm 41.721 triệu đồng/12 tháng; hỗ trợ 16 đơn vị, tương ứng 872 lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền: 5.895 triệu đồng; xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch covid-19 cho 937 đơn vị với 25.206 lao động để làm thủ tục hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp.

BHXH tỉnh đã thực hiện giảm mức đóng BH thất nghiệp cho 7.463 đơn vị, tương ứng 176.218 lao động với số tiền được giảm mức đóng BH thất nghiệp là 26.040 triệu đồng; chi trả chính sách hỗ trợ cho 196.860 người lao động từ quỹ BH thất nghiệp với số tiền là 470.811 triệu đồng.

Trong năm 2021, ngành BHXH cũng đã hỗ trợ các cơ sở y tế giải quyết khó khăn liên quan đến việc thực hiện dự toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) và vướng mắc trong việc thực hiện KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân điều trị Covid-19 tại các cơ sở KCB.

Để có được những kết quả trên, BHXH tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể: thường xuyên, chủ động, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; tham mưu hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành để cấp ủy chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng cơ quan BHXH thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thay đổi tác phong từ hành chính sang phục vụ, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn.

Năm 2022 tình hình kinh tế xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tiếp tục bị ảnh hưởng. BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm: Tăng cường công tác tham mưu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; mở rộng việc cài đặt ứng dụng VssID-ID, giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; vận động, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH; giảm tối đa tình trạng nợ đóng BHXH trên địa bàn tỉnh để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Luôn đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào nhóm người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT tự đóng và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.v.v.

“Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục đoàn kết, nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92%; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH đạt 20,09%”. Giám đốc BHXH tỉnh Hoàng Văn Minh nhấn mạnh./.

Nguồn: Vietnam Business Forum