NGHỆ AN

Hải Quan Nghệ An: Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vượt Covid-19

13:52:12 | 18/4/2022

Năm 2022 với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn nhiều tác động tiêu cực, điều kiện kinh tế vĩ mô thế giới còn bất ổn ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An (HQNA) đã triển khai các giải pháp để hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả và đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, không để gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ngay từ đầu năm Cục HQNA đã thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan về định hướng công tác giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa, Cục đã thành lập tổ nghiệp vụ theo dõi ảnh hưởng của dịch Covid – 19 để kịp thời tổng hợp, báo cáo, xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan cũng như các chính sách về thuế đã được Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ban hành, hướng dẫn...

Mặt khác, Cục HQNA cũng tiến hành đánh giá rủi ro, lựa chọn các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm để thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu vật tư máy móc thiết bị tại trụ sở doanh nghiệp; tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp khi dịch Covid-19 được kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp vi phạm xảy ra trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 và áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, chống dịch của Chính phủ.

Về phía các Chi cục Hải quan trực thuộc đã phân công, bố trí một phần công chức, người lao động luân phiên làm việc trực tuyến, từ xa, vận hành các hệ thống CNTT để đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan cho Doanh nghiệp. Ngoài ra, các Chi cục đã chủ động hướng dẫn người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện khai, nộp hồ sơ hải quan, hồ sơ liên quan đến miễn giảm, hoàn thuế, không thu thuế cho cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, đảm bảo mọi hoạt động giao dịch giữa công chức hải quan và doanh nghiệp được thực hiện trên hệ thống hoặc thông qua điện thoại, không tiếp xúc trực tiếp.

Cục HQNA cũng đã tham mưu đôn đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19; tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh covid-19. Chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là các giải pháp ổn định nguồn thu cũ và thu hút nguồn thu mới; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, chính quyền địa phương rà soát các dự án đầu tư để chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư cho dự án.

Bên cạnh đó, HQNA đã triển khai thực hiện có hiệu quả Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu theo lộ trình của TCHQ. Thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu qua giá, số lượng, mã HS, xuất xứ hàng hóa ngay tại khâu thông quan; tăng cường kiểm tra tại hiện trường việc thực hiện Quy trình nghiệp vụ của cán bộ, công chức; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với cá nhân thực hiện không đúng quy định gây thất thu thuế hoặc gây phiền hà tiêu cực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy; xây dựng Chính quyền điện tử; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 – 2025) của Chính phủ. Để phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021, HQNA tiếp tục tập trung nguồn lực, tích cực khắc phục khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Cục Hải quan Nghệ An đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo; Quyết tâm thực hiện thành công Hải quan số, Hải quan thông minh” với những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn: Vietnam Business Forum