HƯNG YÊN

Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm chuyển đổi số

21:11:04 | 4/5/2022

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hưng Yên đã và đang nỗ lực triển khai từng bước công cuộc CĐS toàn diện. Trong đó, xác định 3 trụ cột trong chương trình CĐS là phát triển chính quyền số gắn với đô thị thông minh, phát triển kinh tế số gắn với doanh nghiệp (DN) số và phát triển xã hội số.

Ông Đỗ Đình Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên cho biết: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình CĐS tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 cũng khẳng định, CĐS là nền tảng, động lực quan trọng xây dựng xã hội thông minh và nền kinh tế hiện đại, thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hệ thống quản lý nhà nước và xã hội được vận hành dựa trên nền tảng số và hiệu lực, hiệu quả cao. Đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dẫn đầu về CĐS.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hoạt động quản lý nhà nước các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện, xã được xử lý trên môi trường mạng… Cùng với đó, có 2 đô thị là thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào đạt các tiêu chí cơ bản về đô thị thông minh. Phấn đấu kinh tế số chiếm 20% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ lệ người dân có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%...

Trong những năm qua, Hưng Yên tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành… tạo tiền đề cho việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số để phục vụ người dân, DN. Đến nay, hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành được triển khai theo mô hình tập trung và kết nối liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Hệ thống thư điện tử của tỉnh bảo đảm cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã được cập nhật thông tin khá đầy đủ, kịp thời. Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cung cấp 1.896 thủ tục hành chính, trong đó, 573 thủ tục mức độ 3, 949 thủ tục mức độ 4,…

Về nhiệm vụ thời gian tới, theo ông Đỗ Đình Quang ngành Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện tốt những giải pháp sau:

Thứ nhất, xác định CĐS là xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh đối diện với “thách thức kép” - vừa phòng chống đại dịch Covid - 19, vừa chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. CĐS với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số có tác động đến mọi cơ quan, đơn vị, địa phương, do đó phải lấy người dân, DN là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của CĐS. Song hành, người dân và DN cũng phải tham gia quá trình CĐS một cách hiệu quả nhất.

Thứ hai, bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra đồng thời phải có tư duy đột phá với tầm nhìn chiến lược, có giải pháp, cách làm phù hợp xuất phát từ thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch CĐS có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CĐS ở tất cả các cấp, ngành, nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho CĐS; tăng cường công tác truyền thông đến mọi người dân, DN để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

Thứ tư, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông, CNTT, phấn đấu trong giai đoạn tới mỗi hộ gia đình có một đường cáp quang, mỗi người dân có một điện thoại thông minh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; đưa hàng hóa nông sản của nông dân lên sàn thương mại góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn.

Thứ năm, quan tâm xây dựng cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, CNTT; khuyến khích các DN đổi mới sáng tạo CĐS; sẵn sàng tiếp nhận thí điểm các giải pháp công nghệ mới phục vụ người dân, DN mọi lúc, mọi nơi.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.