HƯNG YÊN

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

21:20:02 | 4/5/2022

“Để hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thì không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) mà còn cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự chung tay, góp sức của tất cả các cấp, các ngành, doanh nghiệp (DN) và toàn xã hội trong nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số”- Đó là chia sẻ của ông Trần Tùng Chuẩn - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên.

Ông Trần Tùng Chuẩn, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên

Tạo động lực phát triển

Năm 2021, Sở KH&CN nỗ lực tập trung nghiên cứu và tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật, 09 văn bản chỉ đạo điều hành thuộc lĩnh vực KH&CN. Đây là những văn bản quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, DN tham gia nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, thúc đẩy khởi nghiệp, ĐMST.

Bên cạnh việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý của ngành, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Sở chủ động xây dựng và ban hành 38 Kế hoạch, 03 Chương trình hành động và nhiều văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Theo đó, hoạt động nghiên cứu KH&CN tiếp tục phát triển đúng định hướng, có chiều sâu, đảm bảo theo quy định và phù hợp với thực tiễn tại tỉnh Hưng Yên. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 phê duyệt Kế hoạch KH&CN tỉnh Hưng Yên năm 2021. Từ Kế hoạch được phê duyệt, Sở triển khai 40 nhiệm vụ KH&CN; hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố, các hội, đoàn thể xây dựng 13 mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống. Các đề tài, dự án, mô hình ứng dụng và nhiệm vụ KH&CN đã bám sát vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số đề tài, dự án nghiên cứu đã cung cấp luận cứ khoa học phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Kết quả các nhiệm vụ KH&CN đều được ứng dụng vào sản xuất, đời sống xã hội, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho người lao động.

Ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn

Ông Trần Tùng Chuẩn cho biết thêm, năm 2021, việc nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống đã cung cấp nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới, chất lượng tốt, sạch bệnh, cải tạo giống cây trồng, vật nuôi của địa phương. Một số mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác mới (khí canh, nuôi cấy mô, thủy canh, tưới nhỏ giọt, ứng dụng mã số mã vạch truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ sơ chế, bảo quản sau thu hoạch,...) cùng với cung cấp giống chất lượng tốt, sạch bệnh phát triển đồng đều, đã và đang từng bước thay thế phương thức sản xuất cũ; nghiên cứu, phát triển công nghệ mới (sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm sau thu hoạch nhãn, vải; nghiên cứu, chế tạo thiết bị chuyển mạch tái cấu trúc pin mặt trời;...)...

Trong công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và thị trường công nghệ, Sở đã tổ chức, kiểm tra tiến độ 40/40 nhiệm vụ KH&CN; tổ chức, tổng kết, đánh giá, nghiệm thu 21 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; 02 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình nông thôn miền núi do Trung ương quản lý. Các nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, bước đầu đã có những đóng góp cụ thể vào việc thúc đẩy hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh cho nhiều ngành hàng chủ lực của tỉnh. Sở cũng cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (chi nhánh tại tỉnh Hưng Yên) cho 01 tổ chức KH&CN; tham gia góp ý kiến về công nghệ đối với 120 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực; kiến nghị UBND tỉnh không tiếp nhận các dự án có công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;...

Đối với hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT), an toàn bức xạ, thông tin, thống kê KH&CN và ĐMST, Sở đã hỗ trợ xác lập quyền SHTT đối với 06 sản phẩm chủ lực của tỉnh; hỗ trợ 02 tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu “Đúc đồng Lộng Thượng” và “Cam Đồng Thanh”; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Do đó, năm 2021, đã có 284 nhãn hiệu, 04 kiểu dáng công nghiệp và 03 giải pháp hữu ích của các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ. Sở thường xuyên tuyên truyền phổ biến các kiến thức về SHTT trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận 11 sáng kiến cấp tỉnh; xây dựng và phát sóng 02 phóng sự tuyên truyền khởi nghiệp ĐMST, phát triển tài sản trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên; thẩm định cấp 15 giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, 08 chứng chỉ nhân viên bức xạ; xuất bản 04 số Bản tin KH&CN với 2.800 cuốn; cấp 21 Giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã được tổng kết, nghiệm thu theo quy định; hỗ trợ và duy trì hoạt động của Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị Hưng Yên, đến nay đã có hơn 2000 sản phẩm của 260 DN giới thiệu trên sàn.

Năm 2021, Sở đã đề xuất và được Bộ KH&CN phê chuẩn các dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN do Trung ương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 tại tỉnh Hưng Yên như: (1) Xây dựng mô hình nuôi cá rô phi đơn tính bằng công nghệ Biofloc và nuôi thương phẩm cá trắm đen; (2) Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng và sơ chế các sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo. (3) Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm ba ba gai; (4) Xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất sen theo chuỗi giá trị gắn với phát triển du lịch và nâng cao thương hiệu sen Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên. (5) Nghiên cứu quy định pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn địa lý và hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Trung Quốc cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên; (6) Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên” cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được triển khai đồng bộ với những nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ do DN sản xuất, cung ứng; đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho DN, quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Trong năm 2021, Sở đã tổ chức triển khai chuyển đổi, xây mới Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại 94 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh, hoàn thành kế hoạch áp dụng tại 100% cơ quan hành chính từ tỉnh tới cấp xã.

Cùng với đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Hưng Yên trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở đã hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra các DN sản xuất và cơ sở khám, chữa bệnh trong năm 2021. Duy trì việc thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng các mặt hàng thiết yếu lưu thông trên thị trường phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Ngoài ra, Sở tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, DN nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các Chương trình, kế hoạch như: Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Hưng Yên; Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh; Chương trình phát triển thị trường KH&CN tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Sở KH&CN trong việc thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, phát triển công nghệ và chuyển đổi số, ĐMST ở các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh đã tạo động lực cho việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch KH&CN của tỉnh năm 2021 và trong cả giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên. Đó cũng chính là những việc làm thiết thực của Sở KH&CN để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-CTUBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hưng Yên.

Nguồn: Vietnam Business Forum