HƯNG YÊN

Thị xã Mỹ Hào: Nền tảng thành phố tương lai

06:45:32 | 5/5/2022

Thị xã Mỹ Hào đang triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá mới trong thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại III và hoàn thành tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Thị xã Mỹ Hào là một cực trong tam giác phát triển công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh Hưng Yên (Như Quỳnh - Văn Giang - Phố Nối); là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính của tỉnh. Mỹ Hào cũng là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh phụ trợ và xúc tiến thương mại.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị xã đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp theo phương châm: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tiếp tục ổn định kinh tế; huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình phục vụ tiêu chí đô thị loại III, các công trình trọng điểm để thúc đẩy lan tỏa phát triển…

Với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, Mỹ Hào đã thu hút được nhiều dự án lớn, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất. Các khu, cụm công nghiệp nối tiếp nhau đi vào hoạt động như: KCN Phố Nối A, KCN Phố Nối B, Thăng Long, Minh Quang, Minh Đức, KCN Dệt may Phố Nối… Các khu đô thị Lạc Hồng Phúc, Phố Nối, Yên Sơn, Vạn Thuận Phát lần lượt ra đời. Cơ sở hạ tầng phát triển, các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế được nâng lên, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất của thị xã đạt trên 30.561 tỷ đồng, tăng 8,25% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Thương mại, dịch vụ là: 2,3% - 64,5% - 33,2%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực.

Trong giai đoạn mới, Mỹ Hào có chiến lược phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung chuyển trọng tâm thu hút đầu tư từ số lượng sang chất lượng, thân thiện môi trường và hiệu quả sử dụng đất đai. Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa và kết nối chuỗi cung ứng giá trị trong nước và toàn cầu;…

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025, có từ 3 đến 5 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở, các hợp tác xã, các làng nghề. Phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 120 dự án công trình hạ tầng đô thị và chỉnh trang nông thôn mới kiểu mẫu với tổng mức đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng.

Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị Mỹ Hào đến năm 2030; tổ chức thực hiện quy hoạch chung xây dựng đô thị Mỹ Hào đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đô thị. Phấn đấu đến năm 2023, thị xã Mỹ Hào cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III, đến năm 2025 hoàn thành đề án Mỹ Hào trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum