HƯNG YÊN

Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

09:21:16 | 5/5/2022

Thời gian qua Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Phan Trưởng Tam, Giám đốc Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

Ông có thể chia sẻ về tình hình phát triển các KCN tỉnh Hưng Yên; lợi thế, cơ chế, chính sách ưu đãi nổi bật đối với nhà đầu tư?

Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển công nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Để phát huy những lợi thế của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi thu hút tốt các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước theo đúng quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh, Hưng Yên đã tổ chức lập quy hoạch phát triển KCN tập trung trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, tạo mặt bằng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư. Quá trình xây dựng, phát triển các KCN của tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn (đứng giữa) và đại diện Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự án Khu Công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3), tháng 11/2021

Hiện tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch phát triển 15 KCN. Cùng với việc áp dụng chính sách ưu đãi cao nhất cho các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, kết hợp với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng có năng lực và kinh nghiệm. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 11 KCN (diện tích 2.657,38ha) đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Chủ trương đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký 11.700 tỷ đồng và 300 triệu USD gồm: KCN Phố Nối A (688,94ha), KCN Dệt may Phố Nối (121,81ha), KCN Thăng Long II (525,7ha), KCN Minh Đức (198ha), KCN Yên Mỹ (280ha), KCN Yên Mỹ II (97,5ha), KCN Minh Quang (150ha), KCN Kim Động (100ha), KCN sạch (143,08ha) và KCN số 5 (192,64ha). Trong đó, 7 KCN đã đi vào hoạt động và tiếp nhận các dự án đầu tư với tổng diện tích đất là 1.881,45ha, gồm: KCN Phố Nối A, KCN Dệt may Phố Nối, KCN Thăng Long II, KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ, KCN Yên Mỹ II, KCN Minh Quang. Riêng KCN Thăng Long được đánh giá là KCN được đầu tư đồng bộ hiện đại nhất Việt Nam, là địa điểm hấp dẫn nhiều nhà đầu tư Nhật Bản.

Ông nhận định thế nào về kết quả thu hút đầu tư và tình hình hoạt động của các DN tại các KCN tỉnh Hưng Yên thời gian gần đây?

Trong năm 2021, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư 4 KCN (KCN Phố Nối A mở rộng, diện tích 92,5ha; KCN sạch, diện tích 143,08ha; KCN số 3, diện tích 159,71ha; KCN số 5, diện tích 192,64ha), với tổng diện tích 588ha và tổng vốn đầu tư đăng ký trên 7.500 tỷ đồng.

Chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã tích cực triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, tạo mặt bằng đồng bộ để thu hút đầu tư. Trong năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được 31 dự án đầu tư, trong đó 14 dự án nước ngoài và 17 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng khoảng 611 triệu USD. Đến hết năm 2021, trong các KCN của tỉnh Hưng Yên có 486 dự án còn hiệu lực, trong đó 270 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 216 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.923 triệu USD và 29.318 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN khoảng 926ha, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 62,6% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê.

Trong năm, tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã có thêm 32 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo thêm việc làm mới cho khoảng 8.000 lao động; doanh thu của các dự án trong KCN ước đạt 5 tỷ USD, giá trị nhập khẩu ước đạt 1,8 tỷ USD, giá trị xuất khẩu ước đạt 2,7 tỷ USD; thu ngân sách nội địa của các DN trong các KCN tỉnh năm 2021 đạt 2.500 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh là 413 dự án (gồm 236 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 177 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm 83% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực; tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước khoảng 23.100 tỷ đồng, bằng 81,1% tổng vốn đầu tư đăng ký; tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 3.850 triệu USD, bằng 80% tổng vốn đầu tư đăng ký; tổng số lao động đang làm việc tại các DN khoảng 73.000 người.

Trong thời gian tới, Ban quản lý các KCN sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ nào, thưa ông?

Trong thời gian tới, Ban sẽ tập trung đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã được quyết định chủ trương đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, đảm bảo mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng KCN trong hoạt động vận động và tiếp nhận dự án, đảm bảo theo đúng định hướng của tỉnh. Trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, sử dụng công nghệ kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường, các dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, có khả năng đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ DN, chủ động nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trong các KCN. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DN trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các dự án triển khai nhanh và hoạt động hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum