VĨNH LONG

Thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế

09:34:55 | 31/5/2022

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngành Ngân hàng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) tiếp cận nguồn vốn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Nỗ lực vượt khó

Năm 2021, Ngành NH Vĩnh Long đã “vượt khó thành công” khi duy trì hoạt động tín dụng ổn định với dư nợ cuối năm 2021 đạt 36.641 tỷ đồng, tăng 7,33% so với đầu năm. Có được kết quả này là ngay từ đầu năm, ngành đã tập trung triển khai các chính sách tín dụng theo ngành, lĩnh vực. Trong đó, tập trung tăng trưởng dư nợ tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Tuy nhiên do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ngành NH cũng gặp nhiều khó khăn, có thời điểm chỉ hoạt động cầm chừng nhưng với sự quyết tâm, ngành đã nỗ lực để tạo sự bứt phá vào các tháng cuối năm 2021.

Ngành cũng thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể, ngành đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 8.849 khách hàng với dư nợ 5.919 tỷ đồng (có 233 khách hàng DN với dư nợ 3.317 tỷ đồng), số lãi miễn, giảm 16,53 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện giảm lãi suất cho 65.289 khách hàng với dư nợ 17.424 tỷ đồng (có 408 DN với dư nợ 4.490 tỷ đồng), tổng số tiền lãi đã giảm là 56,1 tỷ đồng. Bên cạnh việc thực hiện nhiều chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ người dân, DN, ngành cũng đẩy mạnh cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và lương phục hồi sản xuất cho 17 DN với 7.779 lao động, số tiền giải ngân 26,2 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được trong năm 2021 tạo nền tảng cho ngành tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách,  giải pháp trong năm 2022, nhất là thực hiện các chính sách phục hồi kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Tích cực đồng hành với khách hàng

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), UBND tỉnh, ngành NH Vĩnh Long đã tập trung chỉ đạo toàn hệ thống triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, trọng tâm là các giải pháp về lãi suất, nguồn vốn cho vay, đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh.

Bước năm 2022, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng, điều hành lãi suất, tỷ giá và các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng; tập trung thực hiện tốt các giải pháp duy trì nguồn vốn huy động tại chỗ, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn huy động phù hợp với cơ cấu dư nợ cho vay. Thực hiện nghiêm các quy định trần lãi suất và chỉ đạo của NHNN về chính sách điều hành lãi suất, các chủ trương ổn định lãi suất huy động; tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng theo ngành, lĩnh vực.

Ngành cũng thực hiện tốt các giải pháp, chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gắn với phương án phục hồi kinh tế.

Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong thời gian qua, ngành NH đã triển khai mạnh mẽ các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm hỗ trợ người dân và DN.

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 115 điểm giao dịch của các NH thương mại, chính sách xã hội, NH phát triển và quỹ tín dụng nhân dân với 23 chi nhánh cấp tỉnh, 9 chi nhánh huyện; 78 phòng giao dịch, 5 quỹ tín dụng nhân dân. Ngoài ra còn có 01 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô (Quỹ CEP), 01 văn phòng đại điện công ty tài chính VPB SMBC, 01 xe giao dịch NH lưu động, 735 điểm giới thiệu dịch vụ.

Hàng năm, ngành đều xây dựng và triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo hướng tại từng tổ chức tín dụng và ở phạm vi chung, tạo điều kiện thuận lợi cho DN đủ điều kiện tiếp cận vốn.

Tại NHNN tỉnh đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn 9001:2015 trong quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng minh bạch, thuận lợi. NHNN tỉnh thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong điều hành, cải tiến các thủ tục giao dịch, cải tiến các quy trình nội bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo điều kiện cho khách hàng giao dịch thuận lợi, nhanh chóng, nhất là giải quyết các hồ sơ cơ cấu nợ, giảm lãi, thu hồi nợ...

NHNN còn chỉ đạo các TCTD triển khai các chính sách, chương trình để khuyến khích khách hàng thực hiện các dịch vụ NH số: Thanh toán trực tuyến, chuyển tiền trực tuyến, gửi tiền trực tuyến, mở tài khoản trực tuyến, vay trực tuyến…

Nguồn: Vietnam Business Forum