NINH THUẬN

Tập trung thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

11:21:24 | 28/6/2022

Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành địa phương phát triển khá của khu vực và cả nước. Nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Ninh Thuận tập trung thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Theo đó, Ban quản lý các khu công nghiệp (BQL KCN) tỉnh Ninh Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng.

Từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển các KCN

Theo ông Sử Đình Vinh - Giám đốc BQL KCN tỉnh, Ninh Thuận là địa phương là có nhiều lợi thế đề phát triển kinh tế đa lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp; với một số lĩnh vực là tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản (thủy hải sản và muối). Đặc biệt, trong những năm gần đây, ngành năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió), công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế biển, du lịch, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống… đã được nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến nghiên cứu, tìm hiểu điều kiện đầu tư.

Với những lợi thế đó, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã không ngừng chú trọng đến nâng cao vai trò của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các đề án, nghị quyết để từng bước đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển sản xuất, đặc biệt là thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 tỉnh tăng 186,3% so với giai đoạn 2011-2015 (thực hiện năm 2015 đạt 5116,4 tỷ đồng - năm 2020 đạt 9532,7 tỷ đồng), tốc độ tăng bình quân (13,3%/năm). Thu ngân sách năm 2020 đạt 3.900 tỷ đồng, năm 2021 đạt 3.907 tỷ đồng. Các KCN hiện nay thu hút 29 dự án đầu tư thứ cấp (tập trung vào KCN Thành Hải với 18 dự án và KCN Phước Nam với 11 dự án), với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 7,35 triệu đồng/người. Bình quân hàng năm các KCN đóng góp vào ngân sách tỉnh hơn 400 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

“Ban luôn chú trọng, tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng để từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển các KCN. Đặc biệt là đề cao tinh thần lắng nghe, chia sẻ, sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như chú trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, phù hợp với văn hóa, nhu cầu của từng doanh nghiệp.” - ông Sử Đình Vinh nói.

Chú trọng công tác xúc tiến đầu tư

Một thực tế là các KCN hiện nay tại Ninh Thuận chưa được quy hoạch đồng bộ, quy mô cũng còn hạn chế, tỷ lệ lấp đầy còn thấp. Trước tình hình đó, Ban đã nhanh chóng đề ra những giải pháp thiết thực, trong đó tập trung vào việc đôn đốc các chủ đầu tư tại KCN triển khai xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện quy hoạch (như trạm xử lý nước thải, trồng cây xanh, hạ tầng giao thông và xây dựng các công trình dịch vụ); tập trung thu hút đầu tư những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao, phát triển công nghiệp sạch để tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Hoàn thiện các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển KCN, gồm quán triệt thực hiện cơ chế quản lý “một cửa”, “một cửa liên thông”; các chính sách ưu đãi thuế theo đúng quy định của Chính phủ. Phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xúc tiến đầu tư như nâng cấp các trang thông tin điện tử, các website… nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư.

“Mục tiêu trước mắt của Ban chính là tiếp tục tập trung phối hợp rà soát, báo cáo tham mưu UBND tỉnh về việc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đối với dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Cà Ná. Tập trung giải quyết các tồn tại, đôn đốc theo dõi, tháo gỡ các khó khăn đối với 2 dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Du Long, Phước Nam. Tiếp tục kiến nghị việc đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật KCN Thành Hải (dự án do Nhà nước đầu tư) và tập trung làm tốt công tác xúc tiến đầu tư vào KCN. Quá trình triển khai thực hiện các mặt hoạt động chung tại các KCN là cần phải xác định mục tiêu, phương châm hành động theo định hướng chung:“Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”; mục tiêu đề ra là: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người lao động, tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, gắn với làm tốt công tác hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, người dân” - ông Sử Đình Vinh nói.

Nguồn: Vietnam Business Forum