NAM ĐỊNH

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định: Đào tạo gắn với nhu cầu địa phương và doanh nghiệp

09:03:51 | 19/7/2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực ngày càng cao, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, tập trung đào tạo theo hướng linh hoạt, gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, địa phương... góp phần nâng cao công tác đào tạo đội ngũ trí thức, phát triển nền giáo dục tỉnh nhà một cách toàn diện.

Linh hoạt trong đào tạo

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý nhà nước về hành chính bởi UBND tỉnh Nam Định. Trụ sở Nhà trường đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử hơn 55 năm xây dựng và phát triển. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và giáo dục nghề nghiệp theo định hướng ứng dụng, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.


Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp

Tiến sĩ Đặng Quyết Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định chia sẻ: “Trong những năm qua, Nhà trường đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước mở rộng quy mô đào tạo. Nhà trường tập trung thực hiện hiệu quả vào những ngành, chuyên ngành xã hội đang cần, tiếp tục mở ngành, chuyên ngành mới (như ngành logistics, thương mại điện tử, du lịch, công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh...). Đào tạo những ngành xã hội cần chứ không đào tạo những ngành Nhà trường có. Đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế. Tiếp tục chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, dạy và học trực tuyến, các hoạt động xã hội, ngoại khóa. Thực hiện tốt kết nối nhà trường và doanh nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên, khơi dậy khát vọng làm giàu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tăng cường quản trị nhà trường, xây dựng đội ngũ có chuyên môn tốt, có phương pháp giảng dạy và làm việc khoa học, có tâm huyết với giáo dục và đào tạo. Nhà trường tự hào vì đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh nhà; mang đến cho thanh niên trong vùng cơ hội được học tập và rèn luyện cơ bản, thiết thực và kỹ năng nghề vững vàng; sẵn sàng tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh bằng sự tự tin và sáng tạo, tạo lập giá trị cho bản thân với tinh thần làm chủ, góp phần vào việc phát triển bền vững, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, địa phương, cộng đồng…”.


Sinh viên Khoa cơ khí trong giờ học thực hành

Xác định giảng viên là người quyết định chất lượng đào tạo, Nhà trường đã tập trung nỗ lực vào việc đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng để “chuẩn hóa” đội ngũ giảng viên. Công tác xây dựng quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn được chú trọng. Để xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy đáp ứng các tiêu chí của một trường đại học, Nhà trường đã thực hiện các giải pháp như: Đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ, chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn ở trong nước và nước ngoài; có chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ có trình độ cao về Trường làm việc; mời giảng viên có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ở Hà Nội và các tỉnh về tham gia thỉnh giảng. Trong 5 năm trở lại đây, đã có 378 lượt viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ ở trong nước, 29 lượt ở nước ngoài; cử 23 viên chức đi nghiên cứu sinh, nhiều cá nhân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ...


 Sinh viên Khoa CNTT trong giờ học thực hành

Xác định phương pháp dạy học chính là phương pháp hỗ trợ cho sự khám phá, vì vậy Nhà trường đã tích cực hóa người học để khơi dậy năng lực sáng tạo và thích ứng với những biến động của thị trường lao động. Tích cực sử dụng phương pháp, phương tiện giảng dạy hiện đại, phù hợp với từng loại hình đào tạo, từng học phần, modul theo hướng giảng dạy phát huy sự chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm. Tổ chức Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tổ chức tọa đàm về “Phương pháp dạy học tích cực trong đào tạo nhà giáo giáo dục nghề nghiệp”, thường xuyên sinh hoạt chuyên môn, trong đó có sinh hoạt chuyên môn về phương pháp giảng dạy, cập nhật các phương pháp, kỹ năng thông qua các hoạt động học tập, hội thảo ở trong nước và quốc tế. Đa dạng hoá các hình thức học tập như: Giảng dạy trực tiếp, giảng dạy tại xưởng thực hành, giảng dạy online, ứng dụng công nghệ dạy học tiên tiến, học tập tại doanh nghiệp, bài tập lớn, tiểu luận, làm việc nhóm...

Tăng cường công tác quản lý, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức nhiều sân chơi cho sinh viên nhằm: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành, của Nhà trường và chính quyền địa phương tỉnh Nam Định; giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật về công tác sinh viên.Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên hình thành được năng lực tự khám phá tri thức, tạo ra các sản phẩm ứng dụng có ý nghĩa, từ đó tạo động lực cho sinh viên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo sau khi ra trường. Thông qua các sân chơi, rèn luyện các kỹ năng mềm, khẳng định kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên trong các trường có cùng lĩnh vực đào tạo, có kỹ năng sống, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế.


Sinh viên tham gia hoạt động kết nối doanh nghiệp

Nâng cao cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, đối với chương trình đào tạo về kỹ thuật thì thực hành nghề nghiệp là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo. Vì vậy, hằng năm Nhà trường dành ra một phần kinh phí đáng kể (từ nguồn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường) để tăng cường thiết bị, dụng cụ và vật tư thực tập. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giảng viên bởi giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai khâu hỗ trợ rất đắc lực cho nhau.

Tổ chức tốt hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường, trong đó coi người học là trung tâm, lấy giảng viên là động lực trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thường xuyên đánh giá, đổi mới chương trình đào tạo, nội dung giáo trình, bài giảng áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu khoa học của người học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ hành chính và cán bộ quản lý có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Luôn quan tâm và tạo môi trường thuận lợi để người học tự do phát triển năng lực sáng tạo của mình; định kỳ xem xét, cải tiến phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng các lĩnh vực hoạt động của Trường; đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

Đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định xác định bên cạnh việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, việc liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để công tác đào tạo nguồn nhân lực thực sự đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhà trường đã tập trung đẩy mạnh công tác điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận. Tập trung đào tạo các ngành nghề mà doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao, thuộc các lĩnh vực công nghệ ô tô, kỹ thuật công nghệ cơ khí…


Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Nhà trường đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển của tỉnh Nam Định như: Tiếp tục đa dạng hoá các ngành, chuyên ngành đào tạo, tập trung vào đào tạo những ngành xã hội cần và nhu cầu học tập của người lao động. Đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy: Định kỳ, Nhà trường tổ chức rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo kỹ sư và cử nhân theo tiếp cận CDIO, trong quá trình thực hiện Nhà trường luôn quan tâm đến việc lấy ý kiến của doanh nghiệp về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Cập nhật các phương pháp, công nghệ tiên tiến nhất. Mềm hóa nội dung đào tạo: Nội dung đào tạo có phần cố định, có phần linh hoạt để vừa đảm bảo chuẩn nội dung, vừa đáp ứng được đặc thù riêng của mỗi ngành đào tạo. Điều chỉnh hợp lý tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành theo đặc thù từng ngành và yêu cầu của thực tiễn. Điều chỉnh nội dung thực hành cho sát với thực tiễn ngoài doanh nghiệp. Cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề và ý thức trách nhiệm công dân đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, các kỹ năng mềm. Nội dung, chương trình đào tạo theo định hướng của thị trường lao động.

Kết quả tuyển sinh trong những năm gần đây có chiều hướng tăng: Năm 2020 tăng 25% so với năm 2019; năm 2021 tăng 12% so với năm 2020. Hàng năm, sinh viên tốt nghiệp ra trường đều có việc làm và được cơ quan, doanh nghiệp đánh giá cao về đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu khoa học, bài báo, sáng kiến cải tiến trong khoảng 3 năm trở lại đây đáng được khích lệ; hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế từng bước phát triển. Hàng năm, rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp có công văn gửi đến Nhà trường xin tuyển dụng sinh viên và nhiều doanh nghiệp đến Nhà trường tư vấn, hướng nghiệp, tọa đàm về việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và ký kết hợp tác với Nhà trường về giải quyết việc làm và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.

Nguồn: Vietnam Business Forum