CẦN THƠ

Cục Hải quan TP. Cần Thơ: Đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội

10:07:38 | 3/8/2022

Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa là nhiệm vụ trọng tâm chiến lược góp phần quan trọng giúp Cục Hải quan thành phố Cần Thơ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN), tạo thuận lợi thương mại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và hội nhập của địa phương.

Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp

Trong những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ đã luôn hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long Trà Vinh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN.

Thực hiện hiệu quả công tác cải cách, hiện đại hóa, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ đã có những đóng góp tích cực góp phần tạo thuận lợi thương mại, đơn giản thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,… nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật Hải quan, bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia.

Bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, triển khai hiệu quả hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, thu thuế 24/7, hệ thống giám sát hàng hóa tự động tại kho, bãi, cảng và các hệ thống CNTT nghiệp vụ hải quan khác, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ còn quan tâm thực hiện tốt việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; triển khai áp dụng Cơ chế một cửa ASEAN (trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN); mở rộng triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (kết nối với 13 Bộ, ngành). Thêm vào đó, đơn vị cũng chú trọng xây dựng, phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp; tổ chức Hội nghị triển khai văn bản và đối thoại với doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách thủ tục cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức; chủ động gặp gỡ, trao đổi nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ,… đảm bảo thông quan hàng hóa, không để đứt gãy hoạt động xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại.

Hội nghị Phổ biến chính sách pháp luật và giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp năm 2022

Chuyển đổi số, xây dựng Hải quan thông minh

Hiện nay, việc chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hải quan trên nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0 là yêu cầu khách quan, là chìa khóa vô cùng quan trọng để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh theo chủ trương chung của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính và là xu hướng phát triển của Hải quan thế giới, là động lực rất quan trọng trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Thực hiện thành công việc chuyển đổi số, xây dựng Hải quan thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất của ngành Hải quan và Cục Hải quan thành phố Cần Thơ trong năm 2022, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ông Vũ Anh, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ cho biết trong năm 2022 và thời gian tới, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện thành công việc chuyển đổi số, xây dựng Hải quan thông minh, góp phần cùng thành phố Cần Thơ hoàn thành mục tiêu “Phấn đấu thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt”.

Song song, bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu là thu NSNN được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi thương mại, cải thiện môi trường đầu tư; tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành địa phương thực hiện hiệu quả Nghị Quyết số 45/2022/QH15 ngày 01/01/2022 của Quốc Hội về triển khai thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; quan tâm, tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư trên địa bàn như: Dự án khí điện lô B - Ô Môn, dự án Bệnh viện Ung bướu, dự án khu công nghiệp Ô Môn, Vĩnh Thạnh, đặc biệt là dự án Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Qua đó góp phần nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) và đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Nguồn: Vietnam Business Forum