KIÊN GIANG

KGDIF: Cung ứng vốn phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa

15:38:16 | 6/9/2022

Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang (KGDIF) được thành lập ngày 22/1/2010 theo Quyết định số 244/QĐ - UBND của UBND tỉnh. Trải qua chặng đường 12 năm hoạt động, KGDIF ngày càng trưởng thành và khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống công cụ tài chính của tỉnh Kiên Giang, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà.


Ông Phùng Phương Quang, Giám đốc KGDIF

Theo thời gian, bộ máy quản lý và điều hành của KGDIF ngày càng được kiện toàn, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh tin tưởng giao phó: thực hiện cho vay, đầu tư đúng đối tượng; huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đầu tư, bao gồm đầu tư trực tiếp vào các dự án; cho vay đầu tư; góp vốn thành lập doanh nghiệp (DN) hoạt động trong các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ; nhận ủy thác quản lý các nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư, thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; bảo lãnh tín dụng đầu tư phát triển cho các DN nhỏ và vừa...

Nhờ bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cùng với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành tỉnh; sự điều hành tâm huyết, trách nhiệm của Ban Giám đốc; sự đồng thuận, thống nhất trong tập thể cán bộ viên chức - người lao động (CBVC - NLĐ) đã giúp KGDIF hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu và lợi nhuận luôn có sự tăng trưởng cao qua từng năm. Thu nhập của của CBVC - NLĐ được đảm bảo, chất lượng đời sống ngày càng cải thiện.

Phát huy vai trò “bà đỡ” cho các DN những lúc gặp khó khăn, thiếu vốn, KGDIF tăng cường mở rộng tài trợ nguồn vốn vay đến tất cả các thành phần kinh tế như: DN nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, DN tư nhân…; trong đó doanh số cho vay đối với loại hình công ty cổ phần và công ty TNHH chiếm tỷ trọng cao, hơn 70%. Theo thông tin từ Giám đốc KGDIF - ông Phùng Phương Quang, tính đến thời điểm hiện tại KGDIF đã cho vay vốn trong nước để đầu tư 38 dự án với tổng số vốn theo hợp đồng tín dụng đã ký gần 267 tỷ đồng, đã giải ngân trên 218 tỷ đồng. Cơ cấu cho vay đầu tư theo ngành kinh tế gồm: sản xuất, chế biến nông - thủy sản chiếm 44%, giáo dục chiếm 21,4%, cải tạo môi trường chiếm 16%, đóng tàu đánh bắt thủy sản chiếm 18,6%. Thông qua cơ cấu cho vay này cũng đã thể hiện rõ định hướng đầu tư phát triển của tỉnh Kiên Giang, dành ưu tiên cho các ngành nông nghiệp, kinh tế biển, giáo dục…

Riêng trong lĩnh vực bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa, ông Phùng Phương Quang cho biết đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển; đặc biệt là quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN nhỏ và vừa có khó khăn về năng lực vốn, tài sản có điều kiện vươn lên, phát triển. Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, KGDIF đã phát hành 241 lượt chứng thư bảo lãnh cho các DN nhỏ và vừa để vay vốn tại các ngân hàng thương mại với số tiền được bảo lãnh 603.657 triệu đồng. Một số dự án phát triển với thế mạnh là ngành sản xuất, chế biến nông - thủy sản, KGDIF đã hỗ trợ cho DN đạt hiệu quả cao với hàng chục nhà máy xây xát, lau bóng gạo được đầu tư mới và nâng cấp mở rộng; hơn 20 nhà máy chế biến và bảo quản thủy sản được xây mới và nâng cấp…; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển Tam nông (Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn), tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh nhà. Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển tại KGDIF còn góp phần quan trọng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống của nhân dân.

Phát huy thành quả đạt được, trong thời gian tới KGDIF dành ưu tiên xây dựng và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ điều hành về cho vay đầu tư, đầu tư trực tiếp vào các dự án, góp vốn, hợp vốn, quản trị rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, quản lý nguồn vốn ủy thác,…để chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh do việc điều hành xảy ra. Mở rộng hoạt động cho vay, đi đôi với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả từng khoản cho vay đầu tư phát triển để đảm bảo chất lượng tín dụng, duy trì mức nợ quá hạn, nợ xấu trong phạm vi kiểm soát.

Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng đầu tư phát triển của Quỹ, KGDIF tập trung xây dựng mô hình hoạt động trên cơ sở phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chức năng chuyên môn, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ (cho vay, đầu tư, góp vốn, nhận vốn ủy thác, huy động vốn…). Nhanh chóng tiếp cận khi có đủ điều kiện để tiến tới thành lập công ty đầu tư tài chính hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, với vai trò nòng cốt là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các dự án kinh tế chủ lực của địa phương.

Cũng nằm trong mục tiêu chung gia tăng năng lực nội tại, KGDIF dành sự quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng cao của Quỹ và hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời xây dựng chế độ đãi ngộ cán bộ phù hợp để thu hút được người tài và tâm huyết vào làm việc, hướng tới mục tiêu xây dựng KGDIF trở thành một tổ chức tài chính vững mạnh, chuyên nghiệp, đủ năng lực, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cung ứng vốn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Công Luận (Vietnam Business Forum)