VĨNH PHÚC

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong các KCN Vĩnh Phúc

10:57:16 | 25/11/2022

Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường đôn đốc, chỉ đạo và hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn Tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong KCN, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư và thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong các KCN.

Vĩnh Phúc hiện có 9 KCN đi vào hoạt động, bao gồm: KCN Khai Quang, KCN Bình Xuyên, KCN Kim Hoa, KCN Bá Thiện, KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1, KCN Bá Thiện II, KCN Tam Dương II- khu A, KCN Sơn Lôi, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc. Đến nay, cơ sở hạ tầng các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng cơ bản đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu của nhà đầu tư (bao gồm nhà máy xử lý nước thải). Một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp như: KCN Kim Hoa, KCN Khai Quang, KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1. Các KCN còn lại đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, để tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư.

Để thúc đẩy thu hút đầu tư mạnh mẽ vào các KCN, đặc biệt là thu hút các dự án có quy mô lớn, có hàm lượng công nghệ cao, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường trong KCN. Thời gian qua, Ban đã tăng cường đôn đốc, chỉ đạo và hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng KCN triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định theo đúng pháp luật về môi trường; xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, thoát nước theo tiêu chuẩn về môi trường… Kết quả, gần đây một số KCN đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép về môi trường và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các KCN nhanh chóng triển khai các hoạt động thu hút đầu tư hiệu quả, bền vững và tuân thủ nghiêm túc các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường trong các KCN.


Nhà máy xử lý nước thải trong KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc

Cụ thể: Ngày 19/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép môi trường số 259/GPMT-BTNMT cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (chủ đầu tư KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc). Thời hạn của Giấy phép là 7 năm (từ ngày 19/10/2022 đến ngày 18/10/2029).

Ngày 05/9/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép môi trường số 202/GPMT-BTNMT cho Công ty Cổ phần VINA - CPK, địa chỉ tại KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của KCN Bá Thiện II. Thời hạn của Giấy phép là 07 năm (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 04/9/2029).

Ngày 22/9/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2444/ QĐ-BTNMT phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương II - Khu A”, thực hiện tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc…

Với những nỗ lực của Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc và các nhà đầu tư hạ tầng trong các KCN, nhiều doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN đã được Bộ tài Nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường, đánh giá tác động về môi trường để được triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường trong KCN. Đây là động lực để các KCN Vĩnh Phúc tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư và thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong các KCN.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD