VĨNH PHÚC

Các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tạo việc làm cho hơn 130 nghìn lao động

13:08:05 | 25/11/2022

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định và phát triển, giải quyết việc làm cho hơn 130 nghìn lao động, trong đó có khoảng 80% lao động địa phương.


Công ty Thiên Quang

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, 10 tháng năm 2022, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 21 dự án FDI mới và 28 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn 292,6 triệu USD, đạt 98% kế hoạch; thu hút mới 14 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký 2.261,58 tỷ đồng, đạt 323% kế hoạch.

Tính đến nay, các KCN có 347 dự án FDI, tổng vốn đầu tư gần 5,7 tỷ USD; 96 dự án DDI, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 24 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt trên 54%. Các khu công nghiệp giải quyết việc làm cho 130 nghìn lao động, trong đó có khoảng 80% lao động là người Vĩnh Phúc.

Để hỗ trợ kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, những năm qua, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghệp trong các KCN làm cơ sở tham mưu, đề xuất với Tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, có hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động gắn kết giữa cơ quan nhà nước, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn lao động.

Cùng với đó, việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với người lao động được Ban quan tâm theo dõi và chỉ đạo sát sao. Nhờ vậy, các doanh nghiệp trong KCN luôn chấp hành đúng, đầy đủ chế độ lương, thưởng, thời gian nghỉ Lễ, Tết cho người lao động. Sự hiểu biết và thực hiện các quy định của pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được nâng lên; quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngày càng hài hòa, các vướng mắc trong quan hệ lao động được hạn chế…

Qua đó, động viên kịp thời người lao động yên tâm lao động sản xuất, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, nhất là trong những tháng cuối cùng của năm 2022, hầu hết các doanh nghiệp đều sản xuất tăng tốc để kịp hoàn thành các đơn hàng theo đúng kế hoạch đề ra.

Trần Ngọc (Vietnam Business Forum)