VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc: Tập trung nguồn lực đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sản xuất công nghiệp

15:16:02 | 25/11/2022

Nhận thức tầm quan trọng của nước sạch đối với phát triển công nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc luôn ưu tiên nguồn lực, kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống sản xuất, cung cấp nước sạch; quan tâm nâng cao chất lượng, năng lực sản xuất nước sạch phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) tại các khu công nghiệp (KCN). Qua đó, góp phần bảo đảm cung ứng nước sạch đầy đủ, liên tục phục vụ phát triển kinh tế.


 

Thời gian quan, việc triển khai các hoạt động quản lý cung cấp nước sạch tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Các đơn vị cấp nước đã chú trọng đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới phục vụ và cải thiện chất lượng nước cấp, đẩy mạnh xây dựng, khai thác hiệu quả các nhà máy và trạm cấp nước, tăng cường phát triển các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Hiện tại, hệ thống cấp nước cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp nước phục vụ cho hoạt động SXKD. Các KCN đi vào hoạt động đều được cấp nước đến chân hàng rào, đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ nước cho sản xuất. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có trên 330 doanh nghiệp thứ cấp tại 8 KCN đang hoạt động và sử dụng nước sạch với tổng công suất 27.167 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, việc đảm bảo cung cấp nước sạch tại một số doanh nghiệp cấp nước và an ninh nguồn cấp nước tại một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức.

Để bảo đảm cung ứng nước sạch đầy đủ, liên tục phục vụ sản xuất công nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các địa phương, sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát hiện trạng, dự báo nhu cầu cấp nước tại các KCN và định hướng cấp nước giai đoạn 2020- 2025, giai đoạn 2026-2030 để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; điều chỉnh kế hoạch cấp nước của các đơn vị cấp nước tại các KCN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động cấp nước và bảo đảm cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch đối với các đơn vị cấp nước tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bố trí nguồn lực và kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực xã hội thu hút đầu tư các dự án nước sạch, bảo đảm cấp nước sạch cho các KCN; tăng cường giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ…


Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Ông Nguyễn Văn Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc cho biết, công ty quản lý hệ thống cấp nước gồm 5 nhà máy, công suất thiết kế là 77 nghìn m3/ngày đêm, công suất khai thác hơn 48 nghìn m3/ngày đêm tại thành phố Vĩnh Yên, các huyện Yên Lạc, Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch, Vĩnh Tường và Sông Lô. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước sạch phục vụ cho hoạt động SXKD tại các KCN, thời gian qua, công ty đã phát triển hệ thống cấp nước KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, giai đoạn 2; thi công tuyến ống HDPE Dn 400 bổ sung cấp nước KCN Bá Thiện...

Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục phát triển mở rộng thêm tuyến ống mới tại các KCN; triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch theo đúng lộ trình và nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt; ứng dụng công nghệ, thiết bị thông minh trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm, gây mất an toàn cho hoạt động cấp nước thuộc phạm vi cấp nước của đơn vị…

Ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư KCN thực hiện cấp nước sạch theo quy hoạch chi tiết KCN đã được phê duyệt; rà soát công trình cấp nước riêng tại các KCN để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật. Hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm và ưu tiên sử dụng từ hệ thống cấp nước sạch tập trung; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý việc xả thải ra môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong KCN nhằm bảo vệ nguồn nước.

Với sự đầu tư bài bản, Vĩnh Phúc sẽ bảo đảm an ninh nguồn nước trong 10 năm tới. Việc bảo đảm nguồn nước của Vĩnh Phúc còn tác động rất tích cực đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD