KON TUM

Ngành Thuế quyết tâm hoàn thành thu ngân sách ở mức cao nhất

15:33:46 | 6/2/2023

Tính đến ngày 31/10/2022, ngành Thuế tỉnh Kon Tum đã thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa cả năm được Bộ Tài chính giao trên cả hai chỉ tiêu: Tổng thu ngân sách và tổng thu ngân sách trừ tiền sử dụng đất. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, nhất là khi toàn ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của đại dịch Covid-19.

Ông Đoàn Khánh Vân - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum cho biết: Những tháng đầu năm dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động, lãi suất ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ tăng,... Điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn và tác động đến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN). Tuy nhiên được sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị, thành phố; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, ngành Thuế tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, dự toán thu nội địa trên địa bàn tỉnh được Bộ Tài chính giao 2.517 tỷ đồng, HĐND và UBND tỉnh giao 3.730 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/10/2022 , tổng thu nội địa thực hiện là 3.096,2 tỷ đồng, đạt 123% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 83% dự toán HĐND và UBND tỉnh giao và bằng 140,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 2.392,9 tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán được giao và bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021. Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Cục Thuế tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ nhằm đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh; giao chỉ tiêu thu nợ, nợ thuế từ cấp Cục cho đến từng bộ phận. Tính đến ngày 30/09/2022, Cục đã thu được 87,3% số nợ có khả năng thu của năm 2021 chuyển sang.

Toàn ngành cũng đã thực hiện khoanh nợ tiền thuế, tiền phạt (theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội) cho 1.610 người nộp thuế (NNT) với số tiền 129.109 triệu đồng (bằng 96% số tiền thuế nợ thuộc nhóm đối tượng được khoanh); trình UBND tỉnh và Tổng cục Thuế ban hành 12 Quyết định xóa tiền chậm nộp của 1.425 NNT (số tiền 127.175 triệu đồng); tham mưu Tổng cục trình Thủ tướng Chính phủ xóa tiền chậm nộp của 1 NNT với số tiền 37.583 triệu đồng. Tỷ lệ xóa nợ trên toàn tỉnh nếu tính cả hồ sơ đã báo cáo Tổng cục Thuế trình Thủ tướng Chính phủ đạt 98%.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng đẩy mạnh tiếp tục triển khai 10 giải pháp chống thất thu ngân sách trên các lĩnh vực: Xây dựng cơ bản vốn ngoài ngân sách, khai thác khoáng sản, kinh doanh lâm sản, xăng dầu, thương mại, vận tải, quản lý hộ kinh doanh, đất đai, xây dựng cơ bản nhà tư nhân, kinh doanh dịch vụ tiệc cưới - lưu trú - karaoke. Tăng cường thanh, kiểm tra chống thất thu ngân sách, đảm bảo lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và giúp NNT nâng cao tính tuân thủ pháp luật. Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của Covid – 19, sớm khôi phục, ổn định và phát triển sản xuất, đóng góp vào nguồn thu cho NSNN.

Tích cực hỗ trợ NNT thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử, giúp NNT nhanh chóng tiếp cận và thích ứng với công nghệ điện tử, rút ngắn thời gian trong thực hiện thủ tục hành chính thuế. Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) đợt 2 tại 57 tỉnh, thành phố, đến nay 100%  doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện đôn đốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đăng ký sử dụng HĐĐT trước thời hạn 14 ngày so với yêu cầu. Với kết quả này, Cục Thuế tỉnh Kon Tum là một trong 13 Cục Thuế được Tổng cục Thuế khen thưởng đợt 2 về thành tích đột xuất, xuất sắc trong triển khai HĐĐT.

Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng được đội ngũ công chức có đủ phẩm chất đạo đức, tác phong; thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm cao, luôn lấy sự hài lòng của NNT là thước đo chính cho hiệu quả hoạt động của ngành.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum Đoàn Khánh Vân cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; đôn đốc NNT nộp tiền thuế, tiền thuê đất vào NSNN. Đẩy nhanh, nâng cao chất lượng công tác thanh, kiểm tra kể cả về thời gian và số tăng thu.

Song song với đó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ do Tổng cục Thuế và UBND tỉnh giao; đôn đốc, thu hồi kịp thời số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra vào NSNN; tập trung xử lý tối đa nợ thuế không còn khả năng nộp NSNN đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ NNT để đảm bảo các nghị quyết, nghị định của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân thực sự đi vào cuộc sống.

Công Luận (Vietnam Business Forum)