BẮC KẠN

VNPT: Đối tác chiến lược quan trọng trong chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

08:22:42 | 1/5/2023

Đây là quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh trong triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số (CĐS) Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030, đặc biệt sau những kết quả tích cực hơn 2 năm thực hiện hợp tác giữa UBND tỉnh với Tập đoàn VNPT triển khai thành công Đề án phát triển CĐS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT trao đổi tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2020 - 2025 giữa UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT

Nhiều điểm nhấn quan trọng

Trên cơ sở chức năng và nguồn lực của hai bên, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký cam kết, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT tham gia thực hiện các nội dung trong Đề án CĐS của tỉnh.

Trong hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) hướng tới chính quyền số: Tập đoàn VNPT đã chủ trì xây dựng đề xuất và triển khai giải pháp viễn thông, công nghệ thông tin (VT - CNTT) có công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng của tỉnh, nhằm phục vụ quá trình xây dựng phát triển CQĐT tỉnh; hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết số 17 NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Đồng thời, phối hợp, đồng hành cùng UBND tỉnh trong quá trình xây dựng CQĐT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng CQĐT dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở để hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng cao nhất. Do đó, Tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục hỗ trợ UBND tỉnh Bắc Kạn trong hoạt động hiện đại hóa hành chính; đẩy mạnh giải pháp VT-CNTT để tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp; kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu các ứng dụng của các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh xây dựng công cụ hỗ trợ báo cáo thống kê tổng hợp phân tích dự báo, cảnh báo; cung cấp dữ liệu mở phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC tận dụng năng lực công nghệ để hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo điều hành chính xác, nhanh chóng.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng phối hợp với UBND tỉnh đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng dịch vụ chính quyền số.

Đối với hợp tác xây dựng hạ tầng viễn thông và ứng dụng CNTT trong phát triển đô thị thông minh của tỉnh: Tập đoàn VNPT hỗ trợ khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng các hoạt động ứng dụng CNTT; nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước đối với lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông và ứng dụng CNTT hướng đến xây dựng đô thị thông minh và CQĐT.

VNPT cũng hợp tác hỗ trợ tỉnh xây dựng triển khai các đề án, quy hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết về triển khai giải pháp xây dựng đô thị thông minh; hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT và dịch vụ viễn thông phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu để triển khai CQĐT và định hướng phát triển hạ tầng của tỉnh trong phạm vi năng lực của Tập đoàn.

Trong việc hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin: Tập đoàn VNPT tập trung nguồn lực hợp tác với tỉnh cung cấp các giải pháp ứng dụng hiện đại đảm bảo về an toàn an ninh thông tin, bảo mật thông tin năng lực ứng cứu, xử lý các sự cố mất an toàn thông tin đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu gắn với bảo đảm an toàn an ninh thông tin, an ninh quốc gia; phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch và định hướng của tỉnh. Cụ thể là tư vấn xây dựng hoàn thiện chính sách an toàn an ninh thông tin; xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT; cung cấp các giải pháp đảm bảo thực thi chính sách an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển của CQĐT, hướng tới chính quyền số của tỉnh Bắc Kạn.

Đối với hợp tác phát triển nguồn nhân lực viễn thông và CNTT: Tập đoàn phối hợp tổ chức các lớp đào tạo tập huấn bồi dưỡng về VT - CCNT, từ đó góp phần xây dựng đào tạo đội ngũ chuyên gia về VT - CNTT cho tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, tạo điều kiện để các sinh viên học chuyên ngành VT - CNTT của tỉnh được thực hành, thực tập tại đơn vị; tiếp nhận các sinh viên giỏi đáp ứng được quy định về yêu cầu tuyển dụng của Tập đoàn về công tác tại đơn vị theo yêu cầu.


 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Hội nghị

Những kết quả ban đầu

Sau hơn 2 năm thực hiện, các nội dung hợp tác đã và đang được các cơ quan, đơn vị của hai bên phối hợp triển khai chặt chẽ, nhiều nội dung đã có kết quả đáng ghi nhận. Tập đoàn VNPT đã tích cực đầu tư xây dựng hạ tầng, nâng cao năng lực mạng lưới VT - CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai của tỉnh; sẵn sàng cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu trong xây dựng CQĐT, CĐS.

Tập đoàn đã đầu tư xây dựng thêm 39 trạm BTS phát sóng 3G, 4G trên địa bàn tỉnh. Mạng lưới cáp quang truyền dẫn được mở rộng trung bình trên 200 km/năm. Tập đoàn VNPT cung cấp hạ tầng mạng cáp quang tốc độ cao cho UBND tỉnh kết nối các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; mạng truyền số liệu chuyên dùng đã triển khai từ tỉnh đến cấp xã bao gồm các cơ quan khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền toàn tỉnh; cung cấp đường truyền cho các đơn vị ngành Công an để triển khai hệ thống camera giám sát giao thông tại TP.Bắc Kạn và cung cấp cho Văn phòng UBND tỉnh triển khai hệ thống điều hành IOC của tỉnh Bắc Kạn. Cung cấp các ứng dụng như: Du lịch thông minh, công dân số, hệ thống quản lý bệnh viện,…

Ngoài ra, để tiếp tục thúc đẩy, triển khai các giải pháp, phần mềm ứng dụng CNTT, CĐS năm 2023, Tập đoàn VNPT đang có các sản phẩm, giải pháp, phần mềm hỗ trợ những lĩnh vực tỉnh đang thiếu như: An toàn - an ninh mạng; cung cấp dữ liệu mở của các sở, ngành; chữ ký số và các giải pháp trực tuyến khác,…

Đại diện các sở, ngành của tỉnh như: Y tế, Giáo dục, Nội vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh,… đã ghi nhận kết quả hợp tác CĐS như ứng dụng CNTT, đưa vào sử dụng phần mềm khám chữa bệnh; thanh toán chi phí khám chữa bệnh không dùng tiền mặt; ứng dụng các phần mềm vào hoạt động thi cử, kiểm tra đánh giá học sinh, đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến; sử dụng phần mềm quản lý công chức, viên chức, họp trực tuyến, chữ ký số,… Các ngành đánh giá cao kết quả phối hợp hai bên đã đạt được, đồng thời mong muốn nhà cung cấp tinh chỉnh, tối ưu hóa để vận hành tốt các phần mềm, nhất là Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Ghi nhận những kết quả đạt được sau hơn 2 năm thực hiện hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá cao những việc làm thiết thực mà VNPT đã hỗ trợ Bắc Kạn sử dụng thí điểm một số phần mềm; tư vấn cho tỉnh những giải pháp CĐS. Các sản phẩm của VNPT ngày càng được cán bộ, chính quyền và người dân ghi nhận. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn cũng tin tưởng và mong muốn thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tỉnh trong việc nâng cao các chỉ số CĐS và cung cấp những giải pháp hữu hiệu hơn nữa nhằm bứt phá sớm thực hiện thành công Đề án CĐS như kỳ vọng mà tỉnh đã đề ra.

Hà Thành (Vietnam Business Forum)