NINH BÌNH

Ngành công nghiệp Ninh Bình và những kỳ vọng bứt phá

10:44:34 | 14/7/2023

Những năm qua, sản xuất công nghiệp của tỉnh Ninh Bình đã có những bước phát triển tích cực. Giai đoạn hiện nay, tỉnh ưu tiên các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh và có ý nghĩa chiến lược cho tăng trưởng nhanh, bền vững (sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử, chế biến nông sản thực phẩm, may mặc, giày da,…), kỳ vọng tạo sự bứt phá cho ngành công nghiệp.


Tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp phục vụ thu hút đầu tư

Chuyển dịch theo hướng tích cực

Ngành công nghiệp của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng ngành khai khoáng, duy trì ổn định ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt và ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải. Chuyển dịch cơ cấu đã gắn với tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (tăng trưởng 20,7%/năm), giá trị tăng thêm công nghiệp (tăng trưởng 17,0%/năm) và phát triển một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh như sản xuất, lắp ráp ô tô, sản xuất điện tử, công nghiệp hỗ trợ,... Một số sản phẩm tiếp tục khẳng định được vị thế trên thị trường và tham gia vào chuỗi toàn cầu.

Từ việc xác định ngành công nghiệp mũi nhọn cho phát triển kinh tế và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng,... giúp các doanh nghiệp sớm triển khai và đưa dự án đi vào hoạt động.

Tỉnh đã thu hút được một số dự án FDI có công nghệ sản xuất tiên tiến, sản phẩm có tính cạnh tranh cao nằm trong chuỗi giá trị, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp như: Dự án nhà máy sản xuất camera modul và linh kiện điện tử của Công ty TNHH Mcnex Vina tại Khu công nghiệp (KCN) Phúc Sơn; dự án Nhà máy sản xuất cần gạt nước xe ô tô của Công ty TNHH ADM 21 tại KCN Khánh Phú; dự án DNC AUTOMOTVE tại KCN Phúc Sơn; nhà máy sản xuất dây cáp điện ô tô của Công ty TNHH Esmo Vina tại Cụm công nghiệp (CCN) Gia Phú; dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô của Công ty Cổ phần Sejung tại CCN Cầu Yên,…

Song song với đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới, cải tiến phương thức sản xuất, phát triển các sản phẩm mới, qua đó tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Điển hình như ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện điện tử, kính nổi đã được đầu tư mới thiết bị công nghệ cao, công nghệ hiện đại và nhiều doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, góp phần tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo và giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành.


Các doanh nghiệp tại Ninh Bình nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh đã có những bước phát triển bền vững, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh

Tăng cường phát triển hạ tầng, mặt bằng sạch

Với quan điểm phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại trên cơ sở cơ cấu lại ngành công nghiệp với yêu cầu công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, tăng giá trị sản phẩm và đóng góp ngân sách lớn, trong giai đoạn 2023-2025, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đang tập trung tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và quản lý khu, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung kêu gọi thu hút đầu tư và xây dựng đồng bộ hạ tầng các KCN: Phú Long, Tam Điệp II, Gián Khẩu (phần mở rộng) và các CCN: Khánh Lợi, Khánh Thượng (phần mở rộng), Khánh Hải I, Khánh Hải II, Trung Sơn,…

Bên cạnh đó, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các khu, CCN đã và mới được thành lập để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng tạo mặt bằng sạch thu hút các dự án làm tiền đề để tăng năng lực sản xuất mới, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tập trung vào các ngành, lĩnh vực công nghiệp then chốt theo định hướng thu hút đầu tư của tỉnh như dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô, điện tử và sản phẩm phụ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, điện tử, chế biến nông sản thực phẩm.

Việc đẩy mạnh thu hút và đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển các CCN cũng được Ninh Bình xác định nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương, khu vực nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, giải quyết việc làm tại chỗ; đồng thời khắc phục tình trạng sản xuất phân tán, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm soát về môi trường. Theo đó, thời gian qua, hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, quy hoạch phát triển CCN địa bàn tỉnh đến năm 2025 có 25 cụm công nghiệp với diện tích 1.069,92ha, đã thành lập 18/25 CCN với tổng diện tích 699,82ha. Trong đó, 14 CCN đã đi vào hoạt động, thu hút 361 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp (105 dự án của doanh nghiệp và 256 dự án của hộ gia đình) với tổng vốn đăng ký đầu tư 18.702,77 tỷ đồng. Doanh thu của các CCN năm 2022 ước đạt 11.678,89 tỷ đồng, nộp ngân sách 255,33 tỷ đồng, tạo việc làm cho 30.875 lao động.

Đặc biệt, 11/18 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng đã hoàn thành đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đưa vào hoạt động. Qua đó, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư thứ cấp và sẵn sàng cùng tỉnh thu hút đầu tư, tạo những bước tiến mới cho ngành công nghiệp tại địa phương.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.