BẮC GIANG

Chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị

14:51:46 | 6/9/2023

Năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.


Một góc thành phố Bắc Giang

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị

Những năm qua, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và đô thị; quản lý chất lượng công trình, nhà, thị trường bất động sản,… giúp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, tiết kiệm nguồn vốn cũng như đóng góp tích cực trong tiến trình phát triển của tỉnh.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo và vượt thời gian theo quy định. Đến nay, đã có 7/10 huyện thành phố có quy hoạch vùng, quy hoạch chung toàn đô thị, đạt tỷ lệ 70% số huyện, thành phố có quy hoạch vùng; toàn tỉnh đã có 18/18 đô thị (đạt tỷ lệ 100%) có quy hoạch chung xây dựng đô thị.

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022. UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát điều chỉnh quy hoạch vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, các khu chức năng, quy hoạch nông thôn cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh đã từng bước được kiểm soát chặt chẽ, việc thu hút, thực hiện các dự án đầu tư, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cho biết: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đô thị đến năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, trong thời gian tới ngành cần tập trung, quyết tâm giành mọi nguồn lực tiếp tục triển khai những giải pháp trọng tâm, để công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị “đi trước một bước”, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, phát triển các đô thị đồng bộ về kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, kiến trúc, nhà ở, chất lượng sống của người dân. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Các quy hoạch đô thị phải đảm bảo đồng bộ, hiện đại, có tầm nhìn dài hạn; chú trọng việc phát triển đô thị gắn với nét đặc trưng riêng của từng vùng, bố trí các công trình cảnh quan, kiến trúc để tạo điểm nhấn đô thị. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn quy hoạch, công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch; hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch, làm ảnh hưởng đến tính tổng thể, bền vững của quy hoạch. Ưu tiên các nguồn lực để đầu tư phát triển, xây dựng đô thị; kết hợp hợp lý giữa nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực xã hội.

Nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính

Xác định CCHC là công tác trọng tâm, ngành Xây dựng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ và cải cách tài chính công. Qua đó, góp phần khơi thông, phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến giao dịch các lĩnh vực liên quan đến ngành Xây dựng. Sở Xây dựng đã tăng cường các giải pháp, nổi bật là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Sở đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, cơ chế một cửa hiện đại theo quy định. 100% các TTHC tại Sở được niêm yết công khai theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã triển khai tiếp nhận tổng cộng 538 hồ sơ (tiếp nhận mới trực tuyến 484 hồ sơ; trực tiếp: 0 hồ sơ; kỳ trước chuyển qua 54 hồ sơ), trả kết quả 538 hồ sơ (trong đó trả trước hạn 443 hồ sơ; đúng hạn 95 hồ sơ; đang giải quyết: 40 hồ sơ, không có hồ sơ trả quá hạn).

Sở đã tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, đã tổ chức 3 hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây lắp, tư vấn xây dựng, vật liệu xây dựng nhằm nắm bắt tình hình và hướng dẫn xử lý hoặc giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về xây dựng. Kết quả, năm 2022, Sở Xây dựng được đánh giá là đơn vị dẫn đầu về chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan nhà nước (DTI) tỉnh Bắc Giang năm 2022; xếp thứ 3 về chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Bắc Giang năm 2022.

Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bắc Giang là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng Bắc Giang. Thời gian qua, Trung tâm luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồ án, công trình xây dựng do Trung tâm đảm nhận luôn đem lại những hiệu quả và tiết kiệm trong chi phí đầu tư xây dựng.
Ông Nguyễn Mạnh Hưng - Giám đốc Trung tâm cho biết: Nhiệm vụ chính hiện nay của Trung tâm là khảo sát, quy hoạch xây dựng; thiết kế các công trình dân dụng công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật; tư vấn đấu thầu, quản lý điều hành dự án; tư vấn thẩm định dự án. Trước áp lực cạnh tranh cao, Trung tâm vừa nâng cao năng lực chuyên môn vừa đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, mở rộng liên danh, liên kết, tư vấn; không ngừng nâng cao doanh thu, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum