BẮC GIANG

Huyện Lục Nam: Dồn sức xây dựng nông thôn mới

08:56:32 | 5/9/2023

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tác động toàn diện đến kinh tế - xã hội (KT - XH), thúc đẩy phát triển sản xuất, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Ông Đặng Văn Nhàn - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết: Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, huyện đã vào cuộc quyết liệt, nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả tích cực.


Chủ tịch UBND huyện Lục Nam - ông Đặng Văn Nhàn (bên trái) nhận Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Lục Nam”  cho sản phẩm na dai của huyện

Ông có thể cho biết việc xây dựng NTM có ý nghĩa thế nào đối với việc thúc đẩy phát triển KT - XH huyện Lục Nam?

Lục Nam là huyện miền núi, thu nhập chủ yếu của người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc xây dựng NTM có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương. Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, đến nay, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đã hình thành các vùng tập trung lớn trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2022, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 125 triệu đồng/ha canh tác, tăng 45 triệu đồng/ha so với năm 2015; thu nhập bình quân/người 57,7 triệu đồng, tăng 41,3 triệu đồng so với năm 2011.

Đâu là những thuận lợi, khó khăn của huyện trong quá trình xây dựng NTM, thưa ông?

Thuận lợi nổi bật là các cơ chế hỗ trợ sớm ban hành đã tạo niềm tin cho người dân. Trong khi triển khai, Trung ương và tỉnh ưu tiên nguồn lực giúp huyện hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí. Quá trình xây dựng NTM cũng nhận được sự quan tâm của hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện tới cơ sở với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ.

Cụ thể, HĐND, UBND tỉnh đã ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, đồng thời UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hỗ trợ Lục Nam xây dựng huyện NTM. Các sở, ngành cũng quan tâm, phối hợp hướng dẫn thực hiện, lập hồ sơ chứng nhận tiêu chí xây dựng NTM, nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM và Tổ giúp việc. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện đã tham mưu UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện thực hiện nhiều giải pháp, nội dung hiệu quả.

Tại các xã, người dân đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp thêm kinh phí, ngày công lao động, hiến đất, hoa màu trị giá hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình cầu, kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn và sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường theo tiêu chuẩn NTM. Nhờ vậy, bộ mặt từng địa bàn dân cư đã thay đổi căn bản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thúc đẩy KT - XH phát triển.

Bên cạnh thuận lợi, huyện cũng gặp một số khó khăn như: Giai đoạn 2021-2025, các tiêu chí xây dựng NTM được bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu. Dù huyện đã có 15/23 xã đạt chuẩn NTM, nâng cao theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 nhưng phải hoàn thiện lại theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 trong khi nguồn lực còn khó khăn. Việc triển khai, lập hồ sơ huyện NTM vướng mắc ở một số tiêu chí (Tiêu chí số 7- Môi trường, Tiêu chí số 8 - Chất lượng môi trường sống, Tiêu chí số 9 - Hệ thống Chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công). Ngoài ra, việc huy động từ doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia thực hiện các tiêu chí còn hạn chế.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, huyện Lục Nam nỗ lực phấn đấu về đích huyện NTM vào năm 2023, quyết tâm về đích trước 02 năm so với kế hoạch.


Hình thành nhiều vùng chuyên canh lớn và nhiều hướng chăn nuôi đa dạng

Ông có thể chia sẻ những kết quả xây dựng huyện NTM đến tháng 8/2023?

Đến tháng 8/2023, Lục Nam cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đối với cấp xã có 23/23 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%; 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 14 thôn NTM kiểu mẫu.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như: Vùng sản xuất lúa chất lượng; rau an toàn, rau chế biến; vùng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao,… Toàn huyện có 16 sản phẩm cấp chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó có 14 sản phẩm 3 sao (Chè hoa vàng túi lọc, Rượu núi Huyền, Rượu nếp cái hoa vàng, Nhãn Lục Sơn, dầu lạc, dưa lưới, dưa leo quê, dứa Lục Nam, na dai Nghĩa Phương, na dai Lục Nam, bưởi Mai Sưu, hạt dẻ, long nhãn Đan Hội, rượu mầm Lục Sơn), 02 sản phẩm 4 sao (Trà hoa vàng, Đông trùng hạ thảo).

Một số tiêu chí khác huyện đang đẩy mạnh hoàn thiện. Cụ thể với chỉ tiêu 5.1 về y tế, Trung tâm y tế huyện được đầu tư xây dựng tòa nhà 9 tầng (đang hoàn thiện các hạng mục) nhằm đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Với chỉ tiêu về môi trường, huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn thiện,...

Trong quá trình xây dựng huyện NTM đã xuất hiện những cách làm hay, điển hình về xã xây dựng NTM có thể kể đến Nghĩa Phương và Đan Hội; về xã xây dựng NTM nâng cao có Bảo Đài, Đông Hưng và Đông Phú; thôn NTM mới kiểu mẫu là Thanh Sơn (xã Đông Phú); Kỳ Sơn (xã Nghĩa Phương)… Huyện đã tuyên truyền để các thôn, xã khác tham khảo, học tập và áp dụng phù hợp.

NTM không chỉ là đích đến mà là một hành trình, vậy những nhiệm vụ nào cần quan tâm nhằm đưa Lục Nam trở thành huyện NTM nâng cao trong tương lai gần?

Xây dựng NTM là quá trình chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Việc củng cố, nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển NTM phải gắn với phát triển KT - XH, lấy người dân là chủ thể. Để hoàn thành mục tiêu “xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2023” và tiến tới xây dựng huyện NTM nâng cao, huyện sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đổi mới tuyên truyền, xem đây là nội dung cốt lõi để đẩy mạnh phong trào trong nhân dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình để tạo sức lan tỏa; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Phong trào Lục Nam chung tay xây dựng NTM”...

Thứ hai, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; bảo đảm bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình,...

Huyện Lục Nam đạt hạng 3/10 huyện, thành phố trong bảng xếp hạng DDCI của tỉnh Bắc Giang năm 2021 và 2022.

Thứ ba, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò người đứng đầu trong thực hiện NTM.

Thứ tư, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh; lồng ghép hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án; xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt tập trung chỉ đạo sản xuất, nâng cao thu nhập người dân.

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ngô Khuyến (Vietnam Business Forum)