AN GIANG

Nâng cao công tác quản lý điều hành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

10:13:13 | 10/9/2023

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Thời gian qua, Trung tâm không ngừng khẳng định vai trò trong thực hiện tư vấn dịch vụ lĩnh vực quan trắc và kỹ thuật tài nguyên môi trường.


Một góc thành phố Long Xuyên 

Công tác quản lý điều hành tại Trung tâm luôn được đổi mới theo tình hình phát triển chung của xã hội. Theo đó, để đảm bảo thực hiện hiệu quả, Trung tâm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), các phần mềm, mạng xã hội trong việc phân công, giao việc, theo dõi, chỉ đạo, giám sát, báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để kịp thời nắm bắt xử lý các khó khăn vướng mắc của cán bộ viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện việc phân công các nhóm làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa của từng loại hình tư vấn nhằm giúp các nhóm chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ, thành thạo hơn nhiệm vụ của mình để tạo ra sản phẩm chất lượng tốt hơn, nhanh hơn so với trước đây.

Kết quả, đến nay nhìn chung các công trình, dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường, các chủ đầu tư giao hoàn thành đúng tiến độ như: Công tác quan trắc, cảnh báo sạt lở, quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như hoàn thành kịp thời các hồ sơ tư vấn về tài nguyên môi trường cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp,…

Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị và của ngành trong tình hình mới, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, gắn với yêu cầu trình độ chuyên môn. Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; nghiên cứu mở rộng các dịch vụ mới theo yêu cầu của luật định cũng như yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; mở rộng các hoạt động liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện các nhiệm vụ đơn vị chưa có thế mạnh nhằm tăng cường, nâng cao năng lực cho đơn vị. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động của đơn vị nhằm tăng hiệu quả, hiệu suất công việc, rút ngắn thời gian hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu của đối tác và khách hàng.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện một số mục tiêu trọng tâm khác như: Thực hiện hiệu quả Đề án tự chủ về tài chính; Đề án tự chủ về tổ chức, máy của Trung tâm giai đoạn 2021 - 2026 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức trẻ có tiềm năng phát triển nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị làm việc theo hướng hiện đại nhằm tăng cường năng lực, đủ sức cạnh tranh với các đơn vị tư vấn trong ngành.

Thực hiện kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được Sở Tài nguyên và Môi trường giao để phục vụ công tác quản lý tốt các tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tư vấn, các dịch vụ về tài nguyên và môi trường cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Mở rộng hoạt động tư vấn, dịch vụ của Trung tâm đến các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như các tỉnh phía Nam để đảm bảo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo nguồn thu ổn định trong những năm tới.

Cùng với đó đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, công việc thuận lợi thông suốt, kịp thời.

Quốc Hưng (Vietnam Business Forum)