AN GIANG

Ban QLDA ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị An Giang: Đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục tiêu

10:18:01 | 10/9/2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang (Ban QLDA ĐTXD) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 26/02/2016. Ban được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.


Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang

Được giao nhiệm vụ vừa làm chủ đầu tư vừa trực tiếp quản lý các dự án nên việc triển khai thực hiện của Ban khá thuận lợi và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban luôn tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục tiêu.

“Việc triển khai thực hiện các công việc từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc dự án khá thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời nhưng trách nhiệm của Ban nặng nề hơn, cần phải chặt chẽ hơn và có sự kiểm soát nội bộ tốt hơn, dân chủ, minh bạch hơn. Ban luôn chú trọng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ, viên chức, thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp để đưa các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng”, ông Trần Minh Đức, Giám đốc Ban chia sẻ.


Bệnh viện Y học Cổ truyền An Giang do Ban QLDA ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang làm chủ đầu tư

Bên cạnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ, Ban đặt ra giải pháp tích cực, khẩn trương hoàn thành các công tác lập dự án, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế dự toán để thẩm tra, thẩm định, phê duyệt và tổ chức đấu thầu sớm nhất. Chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ từng giai đoạn, tiến độ thi công của nhà thầu để có kế hoạch, tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo tháng, quý. Chủ động phối hợp, làm việc với các đơn vị, sở, ngành, địa phương có liên quan để trao đổi, xử lý, xin ý kiến cấp thẩm quyền chủ trương và thực hiện nhanh các thủ tục để thực hiện các công việc, tháo gỡ vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, Ban thường xuyên nhắc nhở chuyên viên quản lý dự án, giám sát, điều hành dự án bám sát công việc, tích cực chủ động, phối hợp với các bên liên quan; họp định kỳ, kiểm tra công trình, đôn đốc đơn vị thi công để thi công đúng tiến độ hợp đồng, tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân thanh toán đạt tỷ lệ đề ra.

Cùng với đó, thông tin, báo cáo cấp thẩm quyền các nhà thầu thi công chậm tiến độ nhiều lần, kiểm tra chặt chẽ thiết bị thi công, nhân lực, tiến độ cung ứng vật tư, thiết bị theo hồ sơ dự thầu, xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định.

Quốc Hưng (Vietnam Business Forum)