HẢI DƯƠNG

Huyện Ninh Giang: Kinh tế phát triển toàn diện, bền vững

20:09:25 | 7/10/2023

Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ninh Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đây là nền tảng và động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục đoàn kết xây dựng Ninh Giang ngày càng phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

Là huyện thuần nông với phần lớn người dân làm nông nghiệp, Ninh Giang xác định phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với nâng cao giá trị sản xuất là mục tiêu then chốt. Trên địa bàn huyện đã xây dựng được một số vùng chuyên canh cây rau màu, chăn nuôi tập trung có giá trị kinh tế cao. Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2023 đạt 9.566 tỷ đồng, tăng bình quân 3,7%/năm (mục tiêu Đại hội 2%/năm). Ngày 09/10/2021, Ninh Giang đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, huyện cũng đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng giai đoạn 2020 - 2023 ước đạt 32.662 tỷ đồng, tăng bình quân 23,8%/năm (mục tiêu Đại hội tăng 25%). Hiện trên địa bàn huyện có 84 doanh nghiệp, 1.706 hộ sản xuất kinh doanh lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng thu hút trên 4.800 lao động có việc làm ổn định và khoảng 2500 lao động thời vụ.

Ngoài ra, các ngành dịch vụ phát triển đa dạng; hoạt động du lịch gắn với lễ hội được chú trọng. Hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống người dân. Giá trị thu từ ngành thương mại, dịch vụ ước đạt 11.106 tỷ đồng, tăng bình quân 14,9%/năm (mục tiêu Đại hội tăng 15%).

Đặc biệt, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV, huyện đang tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, khu đô thị, khu dân cư mới. Đến nay, 12 đồ án quy hoạch các điểm dân cư trên địa bàn huyện đã được phê duyệt, 10/19 đồ án quy hoạch đang tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành của tỉnh. Hướng đến đô thị văn minh, hiện đại, “sáng – xanh - sạch - đẹp”, dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Ninh Giang (giai đoạn 1-2-3) đang được triển khai; dự kiến đến tháng 10/2023 hoàn thành toàn bộ hạng mục.

Cùng với đó là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải; công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các công trình thương mại dịch vụ. Huyện đang tập trung triển khai thực hiện đầu tư dự án xây dựng đường huyện ĐH02 với tổng chiều dài 10,65km, tổng mức đầu tư 769 tỷ đồng (dự án giao thông trọng điểm giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 2021 - 2025). Đến nay tiến độ dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, hoàn thành việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá động môi trường, triển khai thực hiện 03 dự án tạo nguồn.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường trục Đông - Tây đoạn qua địa bàn huyện để bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; phối hợp hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng trục đường Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn huyện,… Các dự án này sau khi hoàn thành không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn mở ra cơ hội phát triển lớn cho địa phương.

Về định hướng trong thời gian tới, ông Phan Nhật Thanh, Phó Bí thư Huyện, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết: Ninh Giang đang tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp và các vùng đã được quy hoạch; phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế cạnh tranh, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, công nghệ cao,... Cải tạo và nâng cấp các chợ khu vực, tiếp tục triển khai đầu tư dự án xây dựng chợ Vé (xã Đồng Tâm), hoàn thiện chợ thị trấn Ninh Giang, đầu tư dự án xây dựng chợ Bùi (xã Tân Quang).

Ninh Giang coi công tác cải cách hành chính  là một trong những ưu tiên hàng đầu, khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, nhất là những thủ tục liên quan đến đầu tư, giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực,... Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển toàn diện, bền vững kinh tế, văn hóa - xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, huyện cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

Nam Lê (Vietnam Business Forum)