NINH BÌNH

Khơi dậy nội lực văn hóa

13:46:25 | 23/11/2023

Với những đặc trưng, thế mạnh riêng có, tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống đó trong quá trình xây dựng nông thôn mới hướng tới xây dựng đô thị Cố đô di sản.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hơn 12 năm qua của tỉnh Ninh Bình. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh, sự vào cuộc hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và người dân, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, linh hoạt, có lộ trình cụ thể, đến nay Chương trình đã đạt được những thành quả to lớn. Hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, từng bước hiện đại, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, trật tự xã hội được giữ vững là tiền đề quan trọng thu hút đầu tư phát triển kinh tế nông thôn.

Toàn tỉnh có có 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới, có 119/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 33/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đã có 396 thôn (xóm, bản) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 01 huyện và 17 xã đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thẩm tra đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 03 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Ninh Bình, để khơi dậy nội lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/11/2021 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện, những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đang chứng minh sự đúng đắn mà các giải pháp được tỉnh triển khai.

Ninh Bình có 77 làng nghề, đa phần các làng nghề sở hữu bề dày lịch sử văn hóa cùng cảnh quan đặc sắc, có truyền thống lịch sử hàng trăm năm, hội tụ đầy đủ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm hơi thở quê hương gắn với đời sống cộng đồng dân cư. Cùng với những giá trị văn hóa, lịch sử, cư dân Ninh Bình qua nhiều thế hệ đã sáng tạo, lưu truyền lan tỏa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, tạo nên cốt cách riêng của con người vùng đất Cố đô Hoa Lư thân thiện, hiền hòa, thanh lịch, mến khách; đồng thời mang đầy đủ đặc trưng của con người Việt Nam "yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo".

 Các hình thức sản xuất nông nghiệp rất đa dạng và phong phú với nhiều sản phẩm đặc sản vùng miền riêng, có nhiều lợi thế cạnh tranh, tiềm năng phát triển thành các sản phẩm đặc trưng, hướng tới sản phẩm OCOP. Địa bàn tỉnh có nhiều nét văn hóa nghệ thuật truyền thống (hát Chèo, hát Xẩm, hát dân ca Mường,...), nhiều lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống,.... Địa phương đang tiếp tục giữ gìn và phát huy rất hiệu quả các giá trị truyền thống đó trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, nhất là du lịch nông thôn. Bà Nguyễn Thị Lan Anh nói thêm.

Trong xu thế hội nhập, phát triển và thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính, Ninh Bình đang hướng tới xây dựng đô thị Cố đô - Di sản với không gian lịch sử, văn hóa đặc trưng là Cố đô Hoa Lư.Đối với xây dựng nông thôn mới. tỉnh phấn đấu khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh với những nét đặc trưng trong đời sống, văn hóa truyền thống đã làm nên bản sắc của con người vùng đất Cố đô, kết hợp với cảnh sắc nông thôn tươi đẹp của vùng di sản mà thiên nhiên đã ban tặng để trở thành lợi thế riêng có, nguồn tài nguyên phong phú thúc đẩy du lịch phát triển, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Xây dựng đô thị Cố đô - Di sản với không gian lịch sử văn hóa đặc trưng của Cố đô Hoa Lư không chỉ là nguồn lực, mà còn tạo động lực mạnh mẽ tạo sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời nâng tầm vị thế của Ninh Bình trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Ngọc Đan (Vietnam Business Forum)