NAM ĐỊNH

Nam Định: Tập trung xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu

13:58:02 | 24/10/2023

Nam Định là một trong những địa phương tiên phong của cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã chủ động nghiên cứu, ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, bắt tay vào công việc ngay sau khi về đích giai đoạn đầu của phong trào.

Xác định xây dựng NTM là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng NTM. Với phương châm “Dân cần - dân biết - dân bàn - dân làm - dân giám sát - dân hưởng thụ” và “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã trở thành phong trào sâu rộng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2019, tháng 9/2023, toàn tỉnh đã có 189/204 xã, thị trấn (92,65%) đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 19/188 xã (10,1%) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện có 6 xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Kết quả xây dựng NTM thời gian qua là yếu tố quan trọng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển theo hướng bền vững. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn của Nam Định có sự chuyển biến rõ nét, có bước phát triển mới theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Toàn tỉnh đã xây dựng được 458 mô hình “cánh đồng lớn" với tổng diện tích 21.844 ha, trong đó có 3.121 ha được bao tiêu sản phẩm. Giảm mạnh chăn nuôi nhỏ lẻ, phát triển nhanh chăn nuôi theo mô hình doanh nghiệp, trang trại, gia trại. Kinh tế thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7-8%/năm, chuyển mạnh sang nuôi trồng, giảm khai thác.

Thu nhập của người dân nông thôn năm 2022 đạt 65 triệu đồng/người, cải thiện đáng kể và thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Kinh tế tập thể và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh có bước phát triển mạnh. Toàn tỉnh có 385 hợp tác xã, trong đó 64 mô hình hợp tác xã nông nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các hộ nông dân. Một số sản phẩm nông nghiệp đã xuất khẩu trực tiếp vào các thị trường: Châu Âu, Nhật Bản, tạo động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Tại xã Tam Thanh (Vụ Bản) có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng được nâng cấp, đời sống người dân được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được vun đắp. Nhân dân trong xã đoàn kết, đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cấp hệ thống đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”.Với nhân dân thôn Phú Thứ - Tam Thanh không chỉ hiến đất mở rộng tuyến đường giao thông trục xã, mà còn đóng góp hàng trăm triệu đồng để mở rộng, nâng cấp đường dong ngõ và 4 tuyến đường trục thôn dài khoảng 650m. Được sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương và con em xa quê, công trình nhà văn hóa thôn đã hoàn thành rộng rãi, khang trang với tổng giá trị đầu tư hơn 1 tỷ đồng, gồm các hạng mục như nhà văn hóa rộng 120m2, sân vui chơi, tường bao, cổng, cùng đầy đủ các thiết chế văn hóa, phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân trong thôn. Thôn Tiền cũng đã vận động nhân dân trong thôn đổ bê tông dày 20cm được 1,3km tuyến đường trục thôn, mặt đường được mở rộng lên 6,5m, nhiều đoạn được mở rộng lên 9m, với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng. Không chỉ đóng góp đổ bê tông đường trục thôn, các hộ ở mặt đường còn đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước sinh hoạt liên thông với các dong ngõ, góp phần đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Thôn An Lạc đổ bê tông được hơn 177m đường nội đồng, thôn Dư Duệ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng về ban đêm.

Ông Nguyễn Xuân Bài, Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Xác định người dân là chủ thể thực hiện và là người thụ hưởng thành quả xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với nhất quán phương châm chỉ đạo “tích cực, kiên trì vận động”, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các chi ủy chi bộ khu dân cư nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công khai, minh bạch, dân chủ trong xây dựng hạ tầng”.

Cùng với sự chung sức của nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã đã phát huy nội lực và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên đầu tư xây dựng trạm y tế xã với tổng giá trị đầu tư gần 6 tỷ đồng, 2 tuyến giao thông nội đồng trị giá hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở địa phương, ứng dụng chuyển đổi số trên từng lĩnh vực và tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với công nghiệp, dịch vụ thương mại. Đến nay tỷ trọng giá trị công nghiệp, dịch vụ thương mại trên địa bàn xã phát triển mạnh, chiếm 80% cơ cấu kinh tế. Toàn xã có 50 trang trại, gia trại chăn nuôi, 4 doanh nghiệp và hơn 200 hộ kinh doanh dịch vụ, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và nhiều lao động trong xã. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,82%, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Nhân dân trong xã thực hiện tốt nếp sống văn hóa và công tác vệ sinh môi trường, 100% chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định. An ninh trật tự luôn ổn định.

Quán triệt quan điểm “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở và lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, Nam Định luôn xác định xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, các tiêu chí NTM phải không ngừng được củng cố, nâng cao về chất và bảo đảm tính bền vững. Phát huy những kết quả đạt được, Nam Định sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu xây dựng thành công NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM thông minh góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, nông thôn Nam Định là những miền quê đáng sống, yên bình.

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Đỗ Ngọc (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội