LÂM ĐỒNG

Các KCN thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

16:50:44 | 12/7/2010

Năm 2009, tình hình kinh tế thế giới biến động đã tác động đến kinh tế Việt Nam nói chung và các KCN trên toàn quốc nói riêng. Dưới sự chỉ đạo điều hành tích cực, năng động sáng tạo của Ban quản lý, các KCN trên địa bàn tỉnh vẫn thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Trưởng Ban Quản lý các KCN Lâm Đồng Lê Đình Phước cho biết Lâm Đồng sở hữu quỹ đất rộng nên việc thu hút đầu tư, phát triển các KCN tập trung là một lợi thế. Theo đó lãnh đạo tỉnh xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ hàng đầu. Tỉnh đã quy hoạch kịp thời các KCN tập trung với diện tích đủ rộng, thuận lợi về giao thông, tạo sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 KCN là KCN Lộc Sơn, tổng diện tích 185ha và KCN Phú Hội 174 ha. Do nhu cầu đầu tư ngày một cao, đồng thời thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng về việc nâng cao tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế cũng như giải quyết việc làm cho lao động của địa phương; vừa qua UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung các KCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào quy hoạch tổng thể phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, bao gồm KCN- đô thị Đại Lào (thị xã Bảo Lộc), KCN- đô thị Tân Phú ( huyện Đức Trọng) và mở rộng KCN Lộc Sơn giai đoạn 2. Đến nay, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương mở rộng KCN Lộc Sơn giai đoạn 2 và thành lập mới KCN – đô thị Tân Phú với tổng diện tích 496,32 ha.

Cùng với nỗ lực tập trung chuẩn bị mặt bằng, xây dựng hạ tầng, điều ghi nhận đầu tiên phải kể đến công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn. Bằng các hình thức hoạt động quảng bá đầu tư phong phú thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh, hợp tác xúc tiến đầu tư với các đơn vị bạn (cung cấp các thông tin, nội dung chương trình quảng bá xúc tiến đầu tư, số liệu về lao động lên trang Website của các đơn vị bạn; trao đổi nghiệp vụ chuyên môn; phối hợp với đơn vị bạn xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước về đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN…) như tiếp thêm luồng sinh khí mới thúc đẩy tình hình thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn sôi động và đạt hiệu quả cao hơn. Kết quả, năm 2009 BQL các KCN tỉnh đã cấp 22 giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư trong các KCN trên địa bàn.

Cụ thể tại KCN Lộc Sơn, năm 2009 đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 4 triệu USD và 1.617 tỷ đồng, luỹ kế đến nay số dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư hiện còn hiệu lực trong KCN Lộc Sơn là 31 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2.075 tỷ đồng và 14,7 triệu USD. Ngoài ra còn có 4 dự án đăng ký với tổng vốn đầu tư đăng ký là 125 tỷ đồng, diện tích thuê đất 6,8 ha. Riêng KCN Phú Hội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là: 20,5 triệu USD và 180,917 tỷ đồng. Luỹ kế đến nay số dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực trong KCN là 21 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 555,026 tỷ đồng và 27,65 triệu USD. Ngoài ra còn có 4 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 40 tỷ đồng và 2,5 triệu USD, diện tích thuê đất 5,4 ha.

Năm 2009, các doanh nghiệp KCN đạt tổng doanh thu 211 triệu USD, tăng 9,27% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu đạt 86 triệu USD, bằng 64% so với cùng kỳ; giá trị hàng hóa bán vào nội địa đạt 125 triệu USD, tăng 112,91% so với cùng kỳ. Đến nay trong 2 KCN đã có 17 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện đạt 348 tỷ đồng, tăng 190%; vốn đầu tư nước ngoài đạt 11 triệu USD, tăng 28,21% so với cùng kỳ. Nhìn chung các dự án triển khai đầu tư và đi vào hoạt động tương đối ổn định đã góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, giải quyết tiêu thụ một số nông sản chủ yếu của địa phương và giải quyết việc làm cho một bộ phận dân cư; đồng thời tạo tăng trưởng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp của Lâm Đồng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà…

Năm 2010 Ban quản lý phấn đấu thu hút khoảng 25 dự án đầu tư vào các KCN, doanh thu đạt 350 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 130 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 5 triệu USD, giải quyết thêm việc làm mới cho người lao động. Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, Ban quản lý sẽ tập trung phối hợp chỉ đạo công tác đền bù giải phóng mặt bằng và giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại các KCN. Thực hiện đồng bộ công tác bố trí tái định cư, tái định canh cho các hộ trong diện di dời giải tỏa, bảo đảm đất “sạch” để bố trí cho nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN.

Ngoài ra Ban cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, thực hiện chương trình hợp tác với các Ban Quản lý các KCN- KCX Tp.Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đẩy mạnh hơn nữa trong công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư với nhiều hình thức đa dạng, có tính chuyên nghiệp, thường xuyên và có hiệu quả thiết thực hơn; đồng thời tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm đối tác để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cho KCN- Đô thị Tân Phú. Song song với đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, Ban quản lý chủ trương thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính. Đồng thời cải tiến lề lối làm việc, mở rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2000 đối với một số lĩnh vực khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Hồng Hoa

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD